Bjørn Iversen

– Om det er noe som skal stå igjen etter meg i Bondelaget, så må det være at organisasjonen må mestre balansen mellom kamp og forhandling. Det er organisasjonens strategi – og utfordring, sier Bjørn Iversen, nyutnevnt æresmedlem i Norges Bondelag.

Bjørn Iversen var leder i Norges Bondelag fra 1991 til 1997. Forut for dette var han fylkesleder i Oppland Bondelag (1989-1990).

– Å bli anerkjent med æresmedlemskap betyr svært mye for meg. Jeg har lagt omfattende arbeid i Bondelaget, og bærer Bondelaget i ryggmargen den dag i dag. Arbeidet har i det store og de hele gitt meg vesentlige perspektiver på samfunnet, sier Iversen, som også har hatt en rekke verv for Norges Bondelag i andre landbruksorganisasjoner i tida etter at han var leder. Les mer hos Innlandet Bondelag 

Kirsten Ingjerd Værdal som utnevnt æresmedlem i Norges Bondelag

Kirsten Indgjerd Værdal

 - Det er en stor ære å få denne utnevnelsen i en organsiasjon jeg har brukt mye tid på og brenner for skal lykkes, sa Kirsten Indgjerd Værdal.

Kirsten Ingjerd er den første kvinnelige leder i Norges Bondelag, og hun ble valgt på årsmøtet i Norges Bondelag som ble avholdt i Trondheim i 1997. Hun styrte organisasjonen stødig i tidsrommet 1997 – 2002. Før ledervervet satt hun som nestleder i to år, og hun var styremedlem for TINE fra 1991.

På spørsmålet om hva sitter du igjen med etter din tid i Bondelaget svarer Kirsten Ingjerd MYE internasjonalt arbeid. WTO-forhandlingene gikk og vi var redde for at det skulle gå galt med hele det norske landbruket. Inntekt til bonden var noe vi jobbet mye med også den gangen og også avgiftsnivået. Det å Bygge Laget og holde organisasjonen samlet var også veldig viktig. Det Bjørn Iversen sier om at "det som samler er sterkere enn det som skiller" var og er viktig. Les mer hos Trøndelag Bondelag.

 

Bjarne Undheim

Bjarne Undheim, heidersmannen frå Høg-Jæren, var av Bondetinget utnemnd som æresmedlem i Noregs Bondelag. Bjarne har vore fylkesleiar i Rogaland Bondelag frå 1999-2002, og var leiar av Noregs Bondelag frå 2002-2008. I hans tid som leiar var WTO-saka høgt på dagsorden, med marsjen til Genève i 2005 som eitt høgdepunkt. I disse dagar er han mest aktuell som folkevald i Time kommune og gjeste-skribent i Nationen.

Og kva tenkjer mannen sjølv om æresmedlemsskapet?

- Det ligg jo i namnet at det er ei æra å verte æresmedlem. Me menneskje er jo bygd slik at me bæra mykje ros. Erfaringane og lærdomene frå Bondelaget er noko eg har tatt med meg vidare. Eg sitt på mange gode minne og bekjentskap. Eg har fått møte gardbrukarar frå Finnmark til Agder og i alle produksjonar. Alle dei gode folka eg har fått blitt kjende med er nok det som har gitt meg mest i leiarvervet. WTO-marsjen til Genève er eitt anna særleg godt minne. Det var ein enormt stor jobb for organisasjonen med mykje logistikk, men me klarte det med glans, minnast Bjarne Undheim.