Følg John Erik hele veien, han sender direkte på sin Facebookprofil!

- Jeg er så frustrert over regjeringa at jeg ikke klarer å sitte stille. Derfor kjører jeg den lange veien til Oslo, for å si i fra at bøndene trenger et kraftig inntektsløft. Det er en samla bondestand som står bak bruddet og traktoropptoget, sier John Erik S. Johansen.

Torsdag ble det brudd i årets jordbruksoppgjør. Vi trenger å ruste landbruket for framtida. Bondelaget mener bøndene trenger et skikkelig inntektsløft for at inntektsgapet til andre grupper skal reduseres, og en investeringspakke er helt nødvendig for at melke- og storfebønder skal kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift. Det var det ikke mulig å få til med regjeringas tilbud, derfor er det brudd i forhandlingene.

John Erik forteller om hyggelige folk og god respons på veien. Han møter også yrkeskolleger som forteller om lange dager, økte kostnader og dårlig økonomi.

- Langs ruta møter vi også politikere og folk som gir tommel opp. Det er tydelig at folk vi ha norsk mat og bønder i hele landet. Dette handler om hva som skal til for at vi fortsatt skal dyrke hele landet, sier John Erik.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes stepper inn som vikarsjåfør.

Mange bønder og andre støttespillere møter opp langs ruta, og da John Erik kjørte gjennom Steinkjer fikk han selskap av bondelagsleder Lars Petter Bartnes i traktoren.

- Jeg er imponert over at John Erik og andre bønder tar turen, og like imponert over at så mange møter oss langs veien. Tilbakemeldingene vi får er at folk ikke forstår hvorfor satsingen på landbruket uteblir, og at den økonomiske situasjonen er slik for bonden og landbruket. Viktigheten av matberedskap og verdien av et landbruk landet rundt står sterkt hos mange. Dette er en måte å vise deres engasjement på, sier Lars Petter Bartnes.

Fra Helgeland kjører han E6 gjennom Trøndelag, over Dovre og gjennom Gudbrandsdalen til Oslo. Lørdag er planen å kjøre til Levanger, og overnatte der.

John Erik S. Johansen på vei til Oslo. Foto: Trond Bjørkås.

Får følge av traktorer fra alle deler av landet

John Erik S. Johansen er den som reiser lengst, men bønder fra alle fylker fra Nordland og sørover tar den lange veien til Oslo på traktor. Dette gjør de for å gi regjeringa tydelig beskjed om at Norge trenger bonden også i framtida.

- Vi vil prate med folk langs veien, og minne om at vi gjerne produserer maten, men vi trenger ei inntekt å leve av, sier John Erik.

Disse bøndene kjører hele veien til Oslo:  

Søndag morgen la Marit og Arthur Salte ut på turen fra Rogaland til Oslo - i bunad!