Traktoregg og bannere plassert ut i Vestfold

Av Vidar P. Andresen,
  • Tips en venn om denne siden

I går ble det sett opp bannere mange steder og i morges ble det satt ut traktoregg på sentrale plasser i Vestfold . - godt synlig for bilistene. Hovedbudskapet er at Regjeringa med dette tilbudet ikke satser på norsk landbruksproduksjon når de tilbyr bøndene dårligere inntektsmuligheter enn sammenligningsgruppen.

Hovedbudskapet er at Regjeringa med dette tilbudet ikke satser på norsk landbruksproduksjon når de tilbyr bøndene dårligere inntektsmuligheter enn sammenligningsgruppen.

Traktoregg ble satt ut mange steder av bondelaget lokalt i morgentimene i dag. Under følger en del bilder vi har fått inn hittil.

Her er traktoregg lagt ut hos Fylkesmannen i morges. Kl. 8 traff ledelsen Fylkesmann Erling Lae og landbruksdirektør Olav Sandlund sammen med nesleder Harald Lie, leder i Vestfold Bygdeungdomslag Anne Helene Sommerstad og bønder fra nærområdet.

 

Balle lagt ut utenfor inngangen til Tønsberg Blad.

Balle lagt ut utenfor på innfartsvei til Tønsberg

Her er traktorer på vei...

 

Bildet har vi mottatt fra Larvik

 

Fra Hortensveien. I Hortensområdet er det lagt ut 20 baller

Fra kaia i Horten

Bildet er fra Holmestrand hvor de også har vært aktive til morghen i dag.

Flere reportasjer legges ut utover dagen.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere