Med maksfart på rundt 50 km/t gjekk morgontrafikken saktare enn vanleg da bondelaga frå Bø og Sauherad markerte brotet i jordbruksforhandlingane og det tilbodet staten har gjeve bøndene.

- Dette er eit av dei største sprika mellom krav og tilbod på lenge, seier Astrid Staurheim, leiar i Bø bondelag. Lokallaget i Bø sto for aksjonane i saman med grannane i Saude og Nes Bondelag. Omlag 20 trakorar deltok  aksjonen.

Les meir i Varden og Telemarksavisa