Trafikalt grunnkurs som valfag

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

For å kunne øvingskøyre med traktor må du ha trafikalt grunnkurs. Nå kjem kurset som valfag i skulen.

Illustrasjonsfoto: Øystein Moi.Det er Vegdirektoratet som har sendt ut eit forslag til endring i forskrift om trafikkopplærting og førerprøve. - Det er viktig at tilbodet om trafikalt grunnkurs som valfag er tilrettelagt for at dei som skal ta klasse T rekk å ta dette tidsnok til at dei også har høveleg tid til øvingskøyring før dei køyrer opp til førerprøva for klasse T. Det skriv Norges Bondelag, Bedre gardsdrift og Traktor og Lanbruksmaskinimportørenes Forening i ei felles uttale.

Enklare førerett for 50 km/t

Forslaget frå Vegdirektoratet inneheld og utvida førarkortrett for traktor for å kunne gjere det enklare å få førerett for traktor som går inntil 50 km/t. Noko som igjen må føre til endringar i trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften.

God tryggleik og samhandling

- Dei føreslåtte endringane vil gi ei høveleg kompetanseheving for å kunne køyre 50 km/t-traktorar, og dermed bidra til god tryggleik og samhandling i trafikken, skriv dei tre aktørane som uttalar seg.

Førebyggjing med kunnskap og haldningar

- Landbruksnæringa og tilknytte bransjar ynskjer at det skal stillast strengare krav til førar av traktor som går i 50 km/t. Denne risikoen kan førebyggjast med kunnskap og haldningar som føraren kan tileigne seg med det skisserte kurset, og gjennom erfaringa som aldersgrensa fører med seg, heiter det.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere