Trafikalt grunnkurs som valfag

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

For å kunne øvingskøyre med traktor må du ha trafikalt grunnkurs. Nå kjem kurset som valfag i skulen.

Illustrasjonsfoto: Øystein Moi.Det er Vegdirektoratet som har sendt ut eit forslag til endring i forskrift om trafikkopplærting og førerprøve. - Det er viktig at tilbodet om trafikalt grunnkurs som valfag er tilrettelagt for at dei som skal ta klasse T rekk å ta dette tidsnok til at dei også har høveleg tid til øvingskøyring før dei køyrer opp til førerprøva for klasse T. Det skriv Norges Bondelag, Bedre gardsdrift og Traktor og Lanbruksmaskinimportørenes Forening i ei felles uttale.

Enklare førerett for 50 km/t

Forslaget frå Vegdirektoratet inneheld og utvida førarkortrett for traktor for å kunne gjere det enklare å få førerett for traktor som går inntil 50 km/t. Noko som igjen må føre til endringar i trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften.

God tryggleik og samhandling

- Dei føreslåtte endringane vil gi ei høveleg kompetanseheving for å kunne køyre 50 km/t-traktorar, og dermed bidra til god tryggleik og samhandling i trafikken, skriv dei tre aktørane som uttalar seg.

Førebyggjing med kunnskap og haldningar

- Landbruksnæringa og tilknytte bransjar ynskjer at det skal stillast strengare krav til førar av traktor som går i 50 km/t. Denne risikoen kan førebyggjast med kunnskap og haldningar som føraren kan tileigne seg med det skisserte kurset, og gjennom erfaringa som aldersgrensa fører med seg, heiter det.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere