- Total skivebom, mener Lars Petter Bartnes om forslaget fra avgiftsutvalget nedsatt av regjeringa.

Utvalget som ble oppnevnt av regjeringen for å vurdere hvordan bruk av skatter og avgifter kan føre til lavere klimagassutslipp, overleverte i dag sine anbefalinger til finansminister Siv Jensen. Utvalget grønn skattekommisjon foreslår flere avgifter for landbruket og forbruker, samt redusert støtte til produksjon av norsk kjøtt. De anslår at konsekvensene av egne forslag vil være 10-12 prosent redusert sysselsetting i landbruket.

- Hvis utvalgets mål har vært å kreve inn mer penger til statskassa kan det hende de treffer. Hvis målet er reduserte klimagassutslipp og fortsatt miljøvennlig matproduksjon i Norge er dette total skivebom, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

- Forslaget vil gi større klimautslipp

Utvalget foreslår blant annet å redusere tilskudd til produksjon av rødt kjøtt i Norge. Det er et klimatiltak i seg selv å la beitedyra spise det som i utgangspunktet er uspiselig for mennesker, nemlig gras. Bartnes viser også til at 20 prosent av storfekjøttet som spises i Norge er importert.

- Tall fra Verdens matvareorganisasjon (FAO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet viser at norsk storfekjøtt i snitt er dobbelt så klimavennlig som storfekjøttet vi importerte i fjor. Avgiftsutvalgets forslag om å redusere produksjonsstøtten til storfekjøtt vil derfor i praksis føre til mer importkjøtt og økte klimagassutslipp totalt sett, sier Bartnes.

Landbruket er i gang med klimatiltak

Han viser til at jordbrukssektoren så langt har bidratt i klimadugnaden og er blant de få sektorene som  har redusert egne klimagassutslipp.

- Landbruket er i gang med en klimasatsing. men husdyr vil alltid bidra til utslipp. Siden 1990 har landbruket redusert sine klimagassutslipp med 15 prosent. Vi vil fortsette klimajobben, men dette må skje gjennom målrettede tiltak, ikke grep som slår beina under norsk matproduksjon.

  • Les også: Klimaarbeidet til Norges Bondelag