Tøff og avgjørende fase

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes
Lars Petter Bartnes er jordbrukets forhandlingsleder i årets jordbruksoppgjør. Forhandlingene er tøffe.

Jordbruksforhandlingene er inne i en tøff og avgjørende fase mandag ettermiddag.

Det har gått ei uke siden jordbruket varsla staten om at vi ville sette oss ved forhandlingsbordet, og forhandlingene er nå inne i en tøff og avgjørende fase. Det blir nye møter mellom staten og lederne i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mandag kveld. 

De viktigste spørsmålene for jordbruket er størrelse og finansering av ramme, struktur samt muligheter for markedsregulering. Det er stor avstand mellom jordbrukets krav og statens tilbud i disse spørsmålene. 

Forhandlingene skal være ferdig til 16. mai som er på onsdag. Årets jordbruksoppgjør starta med at jordbruket overleverte sitt krav til staten 26. april, og 4. mai kom tilbudet fra staten. 

Relaterte lenker

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere