To av fem norske gårdsbruk nedlagt

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Kulturlandskap på Nord-Tretten

Siden 1999 har to av fem gårdsbruk blitt lagt ned og 5 prosent av matjorda vår gått ut av drift. Dette viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den årlige SSB-rapporten «Jordbruk og miljø» som måler utviklingen langs flere areal- og miljøindikatorer i jordbruket, viser en klar nedgang både for antall gårdsbruk i Norge og jordbruksareal i drift.
 

- Dette følger den negative trenden vi har sett de siste 20 årene og synliggjør behovet for en aktiv landbrukspolitikk som stimulerer til jordbruk og matproduksjon over hele landet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norge Bondelag.
 

Siden 1999 er jordbruksarealet i drift blitt redusert med vel 5 prosent. Gjennomsnittlig jordbruksareal i drift per jordbruksbedrift var 239 dekar i 2016, mot 147 dekar i 1999. Nedgangen kommer både som følge av at areal har gått ut av drift og innføring av digitalt kartgrunnlag.
 

- Dette er områder hvor naturen ikke gir grunnlag for stordrift, og viser tydelig at det trengs et løft for de små og mellomstore gårdsbruka, sier Bartnes.
 

- I tillegg ser vi en klar nedgang i antall gårdsbruk langs svenskegrensa i Hedmark hvor mye må tilskrives at det har blitt svært krevende å drive med beitedyr på grunn av økt rovdyrbestand i området, sier Bartnes.
 

Siden 1999 har to av fem gardsbruk blitt lagt ned. Hedmark og Oppland har hatt størst nedgang i tallet på jordbruksbedrifter med henholdsvis 2 700 og 2 500 færre bruk.  Prosentvis nedgang i antall jordbruksbedrifter fra 1999 til 2016 har vært størst i Troms og Finnmark med henholdsvis 55 og 52 prosent.
 

Rapporten fra SSB viser også en negativ utvikling for sæterdriften i Norge. Fra 2000 er antall gårdsbruk med seterdrift mer enn halvert.
 

Jordbrukets klimagassutslipp er redusert med 5,4 prosent siden 1990, mens summen av verdistoff i handelsgjødsel var i 2015/2016 om lag på same nivå som på slutten av 1960-talet.
 

Les mer i SSBs rapport «Jordbruk og miljø 2017».

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere