Tjue år siden Norge sa nei til EU

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget bidro sterkt til Nei-seieren i 1994. - Landbruket, bygdene og folkestyret har best vilkår utenfor EU, sier Lars Petter Bartnes.

Laila og Leif Jan Hammerstad i Valdres markedert sin EU-motstand på låveveggen. Foto hentet fra boka "Folket sa NEI" av Dag Seierstad.

28. november er det tjue år siden den siste folkeavstemmingen om norsk EU-medlemskap. Bondelaget engasjerte seg sterkt i EU-kampen, fordi vi mente – og fortsatt mener – at landbruket, bygdene og folkestyret har best vilkår utenfor EU. Den brede folkebevegelsen som samlet alle EU-motstandere i Nei til EU var totalt avgjørende for resultatet, både i 1972 og 1994. Landbruket en viktig bidragsyter begge ganger. Bondelaget bidro med finansiering til å drive folkebevegelsen, og med organisering.

- Bondelaget prioriterte EU-saken på topp i flere år fram mot 1994, lot den gå foran alt annet – fordi vi var fullstendig klar over sakens avgjørende betydning for landbruket. I 93/94 var 10 av Nei Til EUs fylkeslag ledet av Bondelagsfolk, vi driftet medlemsregister og sto for annet kontorhold, sier dagens bondelagsleder Lars Petter Bartnes, og minner om at det ble lagt ned uttallige dugnadstimer med stands, innledninger på debattmøter, reiseorganisering til store markeringer og mobilisering til valgdeltakelse. – Mange i Bondelaget lærte å kjenne nye folk, vi fikk venner og allianser som har vært viktig siden.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Denne collagen med stemingsbilder av folk fra Bondelaget og andre organisasjoner som var sterkt engasjert i Nei-kampen i 1994, henger fortsatt i Landbrukets Hus.

Gjennom folkets nei fikk vi fortsatt mulighet til å føre vår egen landbruks- og utenrikspolitikk og å ha et grensevern mot EU.

- En egen utenrikspolitikk har vært helt avgjørende for f.esk importvernet, å kunne ha en egen stemme i WTO-forhandlingene, klimaforhandlinger og på flere internasjonale arenaer, sier Bartnes.

Utenfor EU kan vi ha vår egen landbrukspolitikk, utformet gjennom jordbruksforhandlinger.  - Men selv om landbruket også er holdt utenfor EØS-avtalen, utfordrer avtalen oss stadig. Artikkel 19 gir EU åpning for stadig liberalisering og setter oss på ei sklie med stadig større importkvoter, sier Bartnes og slår fast at resultatet i 1994 og at 70 % sier nei i 2014, må reflekteres i regjeringas posisjon når det nå skal gås nye forhandlingsrunder om importkvoter.

Nei til EU er en viktig arena for breie allianser. - For alle som går inn for fellesskapsløsninger, miljø, velferd for alle, vern om norske arbeidsplasser og distrikt  og matsikkerhet, er Nei til EU en god arena for å bygge allianser. Nei til EU fyller en viktig rolle som møteplass, kunnskapsbank og koordinator for alle organisasjonene og partiene på nei-sida, sier Bartnes.

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere