Tilbyr kurs i flomforebygging

Publisert 19.02.2018
  • Tips en venn om denne siden

Matjorda vaska vekk
Matjorda ble vaska vekk og bare potetene stod igjen, da flommen Synne herja på Agder i fjor høst.

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Norges Bondelag har utarbeida en veileder for forebygging av flom og overvann, som ble ferdigstilt like før jul. Nå tilbyr vi også orienteringsmøter om flomforebygging til lokallagsledere i de mest flomutsatte delene av landet.  

- Vi har utvikla et kursopplegg til flomveilederen som vi håper å få presentert for flest mulig lokallagsledere, som igjen kan formidle kunnskapen videre til sine medlemmer, sier Svein Guldal, prosjektleder for klima og energi i Norges Bondelag. 

​Håper på samarbeid mellom grunneiere

​Han håper også at møtene kan bidra til at flere går sammen om flomforebyggende tiltak. 

- Et viktig tiltak for å forebygge flom er å få organisert grunneiere i et nedbørfelt slik at man gå sammen for å takle utfordringene, noe lokallagsledere kan ta et initiativ til, sier Guldal, som har hatt ansvar for å utarbeide flomveilederen. 

​I første omgang tilbys det kurs for lokallagsledere i Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Hedmark og Oppland, men forebygging av flom er dessverre også aktuelt for andre fylker.

​Økt nedbørsintensitet framover

- Mer intens nedbør, større og oftere flommer gir grunn til stor bekymring for hva som kan skje med folk og fe, og jordressursen. Flommene etter Synne, og sommerens erfaringer fra Utvik og Agder-fylkene gir grunn til stor bekymring, også fordi det varsles at nedbørintensiteten skal øke med ytterligere 40 prosent i årene som kommer, sier Svein Guldal. 

​Han oppfordrer lokallagsledere i de aktuelle fylkene til å ta kontakt med sitt fylkeskontor, om de ønsker orienteringsmøte om flomforebygging. Flomveilederen i sin helhet kan leses og lastes ned her. 
 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere