Tilbyr kurs i flomforebygging

Publisert 19.02.2018
  • Tips en venn om denne siden

Matjorda vaska vekk
Matjorda ble vaska vekk og bare potetene stod igjen, da flommen Synne herja på Agder i fjor høst.

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Norges Bondelag har utarbeida en veileder for forebygging av flom og overvann, som ble ferdigstilt like før jul. Nå tilbyr vi også orienteringsmøter om flomforebygging til lokallagsledere i de mest flomutsatte delene av landet.  

- Vi har utvikla et kursopplegg til flomveilederen som vi håper å få presentert for flest mulig lokallagsledere, som igjen kan formidle kunnskapen videre til sine medlemmer, sier Svein Guldal, prosjektleder for klima og energi i Norges Bondelag. 

​Håper på samarbeid mellom grunneiere

​Han håper også at møtene kan bidra til at flere går sammen om flomforebyggende tiltak. 

- Et viktig tiltak for å forebygge flom er å få organisert grunneiere i et nedbørfelt slik at man gå sammen for å takle utfordringene, noe lokallagsledere kan ta et initiativ til, sier Guldal, som har hatt ansvar for å utarbeide flomveilederen. 

​I første omgang tilbys det kurs for lokallagsledere i Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Hedmark og Oppland, men forebygging av flom er dessverre også aktuelt for andre fylker.

​Økt nedbørsintensitet framover

- Mer intens nedbør, større og oftere flommer gir grunn til stor bekymring for hva som kan skje med folk og fe, og jordressursen. Flommene etter Synne, og sommerens erfaringer fra Utvik og Agder-fylkene gir grunn til stor bekymring, også fordi det varsles at nedbørintensiteten skal øke med ytterligere 40 prosent i årene som kommer, sier Svein Guldal. 

​Han oppfordrer lokallagsledere i de aktuelle fylkene til å ta kontakt med sitt fylkeskontor, om de ønsker orienteringsmøte om flomforebygging. Flomveilederen i sin helhet kan leses og lastes ned her. 
 

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere