- Tilbudet gir ikke økt matproduksjon

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

- Tilbudet vil ikke gi økt matproduksjon, slik stortingsmeldinga legger opp til, sier leder Asbjørn Helland i N-T Bondelag.

- Vi må vurdere om det er noen vits i å gå i forhandlinger med staten, sier Asbjørn Helland.
Helland mener tilbudet er uttrykk for en maktarroganse og mangel på forståelse for hva som må til for å gi grunnlag for verdiskaping i distriktene.

- Stortinget har vedtatt ei stortingsmelding som legger opp til én prosent økt matproduksjon hvert år i 20 år framover. Vedtaket har tydeligvis liten realpolitisk verdi, og tilliten til det politiske system er svekket, sier Asbjørn Helland.

Han påpeker at staten bruker stadig mindre penger på matproduksjon. Statens kostnader over budsjettet har falt fra 2,8 til 1,2 prosent på 10 år.

- Vi ser at staten holder fast på trenden fra tidligere, der staten Norge bruker stadig mindre penger på matproduksjon. I realiteten er tilbudet et null-oppgjør, fordi staten vil ta inn igjen det de bruker over budsjett gjennom økte avgifter.

- Når forståelsen for verdien av matproduksjon er så liten, er dette en sak av så stor størrelse at den bør føre til en diskusjon om regjeringssamarbeidet, sier Asbjørn Helland.

Staten tilbyr bøndene 900 millioner kroner, mens jordbrukets krav var på 2,2 milliarder kroner. Avstanden er dermed stor.

- Vi må vurdere om det er noen vits i å gå i forhandlinger med staten, sier Helland.

Statens tilbud betyr 13.000 kroner i økte inntektsmuligheter pr årsverk i jordbruket. Andre grupper ligger an til å få en inntektsøkning på 17.400 kroner.

- Tilbudet vil føre til at gapet mellom bønder og andre grupper øker, ikke at det tettes, sier Helland.

Selv om tilbudet er altfor lavt, ser fylkelederen et par lyspunkt: Forslagene om økte investe-ringsvirkemidler og gjeninnføring av grøftetilskuddet.

Hvis det blir forhandlinger, skal disse være sluttført innen 17. mai.

Les mer:
Regjeringen tar ikke sin egen landbruksmelding på alvor
Statens tilbud

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere