Tilbodet blir lagt fram

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Tysdag legg staten fram sitt tilbod til årets jordbruksforhandlingar.

Landbruks- og matdepartementet har varsla at dei vil leggje fram staten sitt tilbod til årets jordbruksforhandlingar tysdag 5. mai kl 12.00.

Då mottar jordbruket ved forhandlingsleiar og leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes tilbodet. Etter at dei to forhandlingspartane har hatt ein gjennomgang av tilbodet, vil det bli pressekonferanse om innhaldet. Den kan du følgje i Landbruks- og matdepartementets eigen nett-tv under.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la fram jordbruket sitt krav til årets jordbruksforhandlingar 24. april.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere