Landbruks- og matdepartementet har varsla at dei vil leggje fram staten sitt tilbod til årets jordbruksforhandlingar tysdag 5. mai kl 12.00.

Då mottar jordbruket ved forhandlingsleiar og leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes tilbodet. Etter at dei to forhandlingspartane har hatt ein gjennomgang av tilbodet, vil det bli pressekonferanse om innhaldet. Den kan du følgje i Landbruks- og matdepartementets eigen nett-tv under.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la fram jordbruket sitt krav til årets jordbruksforhandlingar 24. april.