Theo de Jager ny president i World Farmers' Organisation

Publisert 22.06.2017
  • Tips en venn om denne siden

Theo de Jager ny president i World Farmers' Organisation

Frukt- og geitebonden fra Sør-Afrika er valt til ny president i den verdsomspennande bonde- og samvirkeorganisasjonen World Farmers' Organisation (WFO).

De Jager er gardbrukar i Limpopo i Sør-Afrika, men er også involvert i landbruksaktivitetar i Mozambique, Zambia og Congo Brazzaville. Han er leiar for den sørlege afrikanske paraplyorganisasjonen for landbruksorganisasjonar, SACAU. Han har også vore president for den all-afrikanske organisasjonen PAFO.

Valet skjedde på generalforsamlinga i Helsinki førre veke. De Jager vann med knappe to stemmer mot Noregs favoritt, sveitsiske Fritz Glauser. På tredjeplass kom William Rolleston frå New Zealand, som har vore fungerande president dei siste månadene sidan Evelyn Nguleka gjekk av som president.

Både Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er medlemmer av WFO. Nestleiar i Norges Bondelag, Bjørn Gimming heldt innlegg om klima og skog på konferansen, medan svinebonde og tidlegare nestleiar Kristin Ianssen heldt innlegg om berekraftig husdyrproduksjon og nye trendar og moglegheiter. Hildegunn Gjengedal var rapportør for diskusjonen rundt matsikkerheit på generalforslamlinga.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere