De Jager er gardbrukar i Limpopo i Sør-Afrika, men er også involvert i landbruksaktivitetar i Mozambique, Zambia og Congo Brazzaville. Han er leiar for den sørlege afrikanske paraplyorganisasjonen for landbruksorganisasjonar, SACAU. Han har også vore president for den all-afrikanske organisasjonen PAFO.

Valet skjedde på generalforsamlinga i Helsinki førre veke. De Jager vann med knappe to stemmer mot Noregs favoritt, sveitsiske Fritz Glauser. På tredjeplass kom William Rolleston frå New Zealand, som har vore fungerande president dei siste månadene sidan Evelyn Nguleka gjekk av som president.

Både Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er medlemmer av WFO. Nestleiar i Norges Bondelag, Bjørn Gimming heldt innlegg om klima og skog på konferansen, medan svinebonde og tidlegare nestleiar Kristin Ianssen heldt innlegg om berekraftig husdyrproduksjon og nye trendar og moglegheiter. Hildegunn Gjengedal var rapportør for diskusjonen rundt matsikkerheit på generalforslamlinga.