Tar opp forsvarets bruk av veger og privat grunn

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Forsvaret bruker og rekvirerer privat grunn unødvendig i forbindelse med øvelser.

Det mener Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Skogeierforbund og føler opp en henvendelse fra Målselv Skogeierlag.

Øvinger i øvingsfelt

Det er kjent av Forsvaret har store øvingsfelt i Troms. En forutsetning for opprettelsen av disse, var at øvelser med under 2000 soldater skulle foregå inne i øvingsfeltene, og at det meste av militærtrafikken skulle bort fra offentlig veger.

Små øvelser - store områder

Målselv Skogeierlag gir på sin side uttrykk for at det er like mye militærtrafikk på de offentlige vegene, og at det øves unødvendig på privat grunn. - Forsvaret rekvirerer grunn i flere kommuner for å gjennomføre mindre øvelser med noen hundre deltakere og kontraktsområdene på privat grunn benyttes videre, heter det i henvendelsen fra Målselv Skogeierlag som og mener at Forsvarets personell bevisst bryter sitt eget miljødirektiv.

Bondelaget, Småbrukarlaget og Skogeierforbundet ber om Forsvarets vurdering av de spørsmålene Målselv Skogeierlag reiser.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere