Tar opp forsvarets bruk av veger og privat grunn

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Forsvaret bruker og rekvirerer privat grunn unødvendig i forbindelse med øvelser.

Det mener Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Skogeierforbund og føler opp en henvendelse fra Målselv Skogeierlag.

Øvinger i øvingsfelt

Det er kjent av Forsvaret har store øvingsfelt i Troms. En forutsetning for opprettelsen av disse, var at øvelser med under 2000 soldater skulle foregå inne i øvingsfeltene, og at det meste av militærtrafikken skulle bort fra offentlig veger.

Små øvelser - store områder

Målselv Skogeierlag gir på sin side uttrykk for at det er like mye militærtrafikk på de offentlige vegene, og at det øves unødvendig på privat grunn. - Forsvaret rekvirerer grunn i flere kommuner for å gjennomføre mindre øvelser med noen hundre deltakere og kontraktsområdene på privat grunn benyttes videre, heter det i henvendelsen fra Målselv Skogeierlag som og mener at Forsvarets personell bevisst bryter sitt eget miljødirektiv.

Bondelaget, Småbrukarlaget og Skogeierforbundet ber om Forsvarets vurdering av de spørsmålene Målselv Skogeierlag reiser.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere