Tar grep fram mot jordbruksoppgjøret

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Med en landbrukspolitikk i det blå og Frp i Landbruksdepartementet, blir det få hvileskjær i Bondelaget framover.

En lydhør forsamling hørte Nils T. Bjørkes betraktninger om den nye blå regjeringen.

- Vi er nødt til å ta grep med en ny regjering og nye folk. Vi må komme i inngrep og få fram sammenhengene i norsk landbrukspolitikk.

Det sa leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag da han innledet under ledermøtet i Nord-Trøndelag og Rogaland Bondelag, som samlet rundt 100 tillitsvalgte på Sola fredag og lørdag.

Han fastslo at målet i Matmeldinga ligger klart: Økt norsk matproduksjon. Da må alt areal over hele landet tas i bruk, og vi må ha en politikk som gjør det lønnsomt, sa Bjørke.

Klar retorikk

Den nye regjeringen har satt kostnadseffektiv matproduksjon som sitt hovedmål.

- Retorikken er klar: Vi skal slippes fri, og vi skal få lov til å bli selvstendige næringsdrivende. Men jeg har følt jeg har vært det lenge, sa Nils T. Bjørke.

Den nye landbruks- og matministeren, Sylvi Listhaug, har møtt både Bjørke og de to fylkeslederne i Nord-Trøndelag og Rogaland etter at hun ble utnevnt.

- Hun er en minister som absolutt vet hva hun vil, og er utrolig ivrig etter å få til endring, sa Bjørke, som var fornøyd med at hun sier hun skal basere seg på kunnskap.

Liste med endringer

I møtet med Bondelaget la Listhaug fram en liste med endringer hun ønsket å gjennomføre, og ville ha svar på hva Bondelaget kunne være med på.

- Hun sier "jeg vet hvilken retning jeg vil, hvis dere vil være med og påvirke, må forslagene gå i den retning". Hva svarer vi da? Vi vil være med og påvirke. Men blir vi så ivrige at vi blir med på ferden, eller står vi fast på den politikken vi har meislet ut på forhånd? spurte Bjørke.

- På sikt tas vi mer på alvor om vi står på vår politikk. Men vi er åpen for å diskutere, sa bondelagslederen, som også var opptatt av å få regjeringen til å konkretisere de mål den har satt seg.

Nils T. Bjørke sa at forhandlingene til våren blir spesielle. I Norge er det sedvane at inngåtte jordbruksavtaler ikke blir endret i Stortinget. Blir det brudd, vil statens tilbud gå til Stortinget. Hvis dette blir vedtatt uendret av Stortinget, vil det bli en svært vanskelig situasjon, påpekte bondelagslederen.

- Skal vi ha matproduksjon, må vi ta vare på matjorda som er igjen i dette landet, sa Arnstein Røyneberg.

Arnstein Røyneberg, 1. vara til styret i Norges Bondelag, sa i sin innledning at Bondelaget må ha handa på rattet.

- Vi må velge de rette kampene, og da trenger vi innspill fra alle lokallagene, sa Røyneberg.

Han var meget skeptisk til regjeringens utspill om å redusere tollmurene.

- Høyre kaller seg et næringspolitisk parti. Men hvis regjeringen reduserer støtten og tollmurene, lurer jeg på hva jeg skal få av inntekt som kan dekke avdrag og renter, og gjøre det mulig å ta ut ei inntekt, sa Røyneberg.

  • Les mer:
Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere