Tar dyrevelferd på alvor

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Utendørs mosjon er en faktor for god dyrevelferd hos kyr. Her fra Wasrudsetra på Tretten, Oppland. Foto: Jørgen Skaug.
Utendørs mosjon er en faktor for god dyrevelferd hos kyr. Her fra Wasrudsetra på Tretten, Oppland. Foto: Jørgen Skaug.

Mattilsynet slår fast at det generelt er god dyrevelferd, men flere dyrehold ble avviklet i 2017.

Mattilsynet skriver i sin rapport at norske bønder og andre dyreholdere stor sett holder en høy standard på dyrevelferden til sine dyr. Måten vi driver landbruk på, har også sine dyrevelferdsmessige fordeler, med relativt små og oversiktlige besetninger. I tillegg har vi et strengt regelverk, og folk og husdyrorganisasjoner som bryr seg om at dyr skal ha det bra. Antall dyrehold som ble avviklet økte i fjor, både blant kjæledyr og husdyr.

-Vi har pålagt flere dyreeiere å avvikle dyreholdet i 2017 enn tidligere. Vi kan ikke si nå om denne trenden vil fortsette, eller hva som er årsaken, sier Torunn Knævelsrud, som leder dyrevelferdsseksjonen i Mattilsynet, på Mattilsynet.no. Det kan både skyldes at Mattilsynet avdekker flere dyrehold med for dårlig dyrevelferd enn før, og at de tyr til avvikling i slike saker oftere enn før.

Tar dyrevelferd på alvor. Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag. - Det er alvorlig at Mattilsynet avdekker tilfeller av dårlig dyrevelferd, både hos husdyr og kjæledyr. Alle dyr skal ha det bra, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

- Vi ønsker fokus på dyrevelferd velkommen. Det er i alles interesse at vi har et landbruk med god dyrevelferd. Alle dyr skal ha god dyrevelferd, enten det er husdyr, kjæledyr eller fisk, sier Skorge.

Vil samarbeide om forebyggende arbeid

Mattilsynet har økt antall risikobaserte tilsyn, og de skriver at samarbeid med andre myndigheter, næringen og andre aktører om et målrettet, forebyggende arbeid for å unngå alvorlige saker der mange dyr blir grovt vanskjøttet over tid.

- Bondelaget er opptatt av å ha et godt samarbeid med Mattilsynet. Jevnlige kontroller hos alle som har dyr, enten som kjæledyr eller produksjonsdyr, er viktig.  Der hvor det påpekes forbedringer, må det følges opp, sier Skorge.

- Vi har løftet arbeidet med dyrevelferd i Bondelaget. Hele næringa jobber sammen for å sikre oss at bonden har gode rutiner og kompetanse for sitt dyrehold.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere