Tar dyrevelferd på alvor

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Utendørs mosjon er en faktor for god dyrevelferd hos kyr. Her fra Wasrudsetra på Tretten, Oppland. Foto: Jørgen Skaug.
Utendørs mosjon er en faktor for god dyrevelferd hos kyr. Her fra Wasrudsetra på Tretten, Oppland. Foto: Jørgen Skaug.

Mattilsynet slår fast at det generelt er god dyrevelferd, men flere dyrehold ble avviklet i 2017.

Mattilsynet skriver i sin rapport at norske bønder og andre dyreholdere stor sett holder en høy standard på dyrevelferden til sine dyr. Måten vi driver landbruk på, har også sine dyrevelferdsmessige fordeler, med relativt små og oversiktlige besetninger. I tillegg har vi et strengt regelverk, og folk og husdyrorganisasjoner som bryr seg om at dyr skal ha det bra. Antall dyrehold som ble avviklet økte i fjor, både blant kjæledyr og husdyr.

-Vi har pålagt flere dyreeiere å avvikle dyreholdet i 2017 enn tidligere. Vi kan ikke si nå om denne trenden vil fortsette, eller hva som er årsaken, sier Torunn Knævelsrud, som leder dyrevelferdsseksjonen i Mattilsynet, på Mattilsynet.no. Det kan både skyldes at Mattilsynet avdekker flere dyrehold med for dårlig dyrevelferd enn før, og at de tyr til avvikling i slike saker oftere enn før.

Tar dyrevelferd på alvor. Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag. - Det er alvorlig at Mattilsynet avdekker tilfeller av dårlig dyrevelferd, både hos husdyr og kjæledyr. Alle dyr skal ha det bra, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

- Vi ønsker fokus på dyrevelferd velkommen. Det er i alles interesse at vi har et landbruk med god dyrevelferd. Alle dyr skal ha god dyrevelferd, enten det er husdyr, kjæledyr eller fisk, sier Skorge.

Vil samarbeide om forebyggende arbeid

Mattilsynet har økt antall risikobaserte tilsyn, og de skriver at samarbeid med andre myndigheter, næringen og andre aktører om et målrettet, forebyggende arbeid for å unngå alvorlige saker der mange dyr blir grovt vanskjøttet over tid.

- Bondelaget er opptatt av å ha et godt samarbeid med Mattilsynet. Jevnlige kontroller hos alle som har dyr, enten som kjæledyr eller produksjonsdyr, er viktig.  Der hvor det påpekes forbedringer, må det følges opp, sier Skorge.

- Vi har løftet arbeidet med dyrevelferd i Bondelaget. Hele næringa jobber sammen for å sikre oss at bonden har gode rutiner og kompetanse for sitt dyrehold.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere