Mattilsynet skriver i sin rapport at norske bønder og andre dyreholdere stor sett holder en høy standard på dyrevelferden til sine dyr. Måten vi driver landbruk på, har også sine dyrevelferdsmessige fordeler, med relativt små og oversiktlige besetninger. I tillegg har vi et strengt regelverk, og folk og husdyrorganisasjoner som bryr seg om at dyr skal ha det bra. Antall dyrehold som ble avviklet økte i fjor, både blant kjæledyr og husdyr.

-Vi har pålagt flere dyreeiere å avvikle dyreholdet i 2017 enn tidligere. Vi kan ikke si nå om denne trenden vil fortsette, eller hva som er årsaken, sier Torunn Knævelsrud, som leder dyrevelferdsseksjonen i Mattilsynet, på Mattilsynet.no. Det kan både skyldes at Mattilsynet avdekker flere dyrehold med for dårlig dyrevelferd enn før, og at de tyr til avvikling i slike saker oftere enn før.

Tar dyrevelferd på alvor. Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag. - Det er alvorlig at Mattilsynet avdekker tilfeller av dårlig dyrevelferd, både hos husdyr og kjæledyr. Alle dyr skal ha det bra, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

- Vi ønsker fokus på dyrevelferd velkommen. Det er i alles interesse at vi har et landbruk med god dyrevelferd. Alle dyr skal ha god dyrevelferd, enten det er husdyr, kjæledyr eller fisk, sier Skorge.

Vil samarbeide om forebyggende arbeid

Mattilsynet har økt antall risikobaserte tilsyn, og de skriver at samarbeid med andre myndigheter, næringen og andre aktører om et målrettet, forebyggende arbeid for å unngå alvorlige saker der mange dyr blir grovt vanskjøttet over tid.

- Bondelaget er opptatt av å ha et godt samarbeid med Mattilsynet. Jevnlige kontroller hos alle som har dyr, enten som kjæledyr eller produksjonsdyr, er viktig.  Der hvor det påpekes forbedringer, må det følges opp, sier Skorge.

- Vi har løftet arbeidet med dyrevelferd i Bondelaget. Hele næringa jobber sammen for å sikre oss at bonden har gode rutiner og kompetanse for sitt dyrehold.