Tannløs jordvernoppfølging fra Dale

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Den 9. mars sendte landbruks- og matministeren ut et brev til alle kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn om at det nå er opp til dem å sikre at Stortingets mål om redusert nedbygging av matjorda nås. – Tannløst, mener Norges Bondelag.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har fra flere hold blitt utfordret på hvordan han skal sikre at Stortingets mål om vern av matjorda blir nådd. Den 9. mars sendte statsråden ut et brev til alle landets fylkeskommuner, kommuner og fylkesmenn hvor han ga en forsiktig beskjed om at de må følge opp.

- Bestillingen fra Dale er svært tannløs. Det må sterkere lut til for å sikre at mer matjord ikke forsvinner til fordel for andre interesser som bolig- og veiutbygging, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Før jul vedtok Stortinget en nasjonal jordvernstrategi hvor det ble vedtatt at omdisponert dyrka mark skal være på maksimalt 4 000 dekar per år innen 2020. Målet innebærer at dagens nedbyggingstempo av matjorda må reduseres med en tredjedel.

- Kommunene og fylkeskommunene må få en langt klarere beskjed om at vei- og boligbygging må vike for landbruket der hvor det er konflikter om disponering av dyrkbar matjord. Dersom det ikke kommer flere virkemidler på bordet, har vi ingen tro på at Stortingets mål vil bli oppfylt, sier Skorge.

Han understreker at det er kort tid til 2020 og mener at Dale ikke har noe tid å miste.

- Det er bare fire år til 2020. Da må landbruks- og matministeren erkjenne at vi trenger både gulrot og pisk for å komme i mål, sier Per Skorge. Han mener blant annet at Dale bør jobbe for å få på plass en lov som gir matjorda sterkere juridisk vern og at departementet må bruke økonomiske virkemidler for å stimulere til redusert nedbygging av matjorda.

Les brevet fra landbruks- og matministeren

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere