Tallfeil om eksportstøtte

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Eksportstøtten utgjør 25 øre per liter drikkemelk.

Jarlsberg. Foto: Tine. Åttedobling av eksportstøtten fra Frp’eren Morten Ørsal Johansen i NRK-debatt.
I går kom innstillingen til globaliseringsmeldingen fra Utenriks- og forsvarskomiteen. Eksportstøtten til Jarlsbergosten skal fases ut innen 2019. åtte prosent av melkeproduksjonen blir overflødig, tilsvarende produksjonen fra Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Akershus.

Her og Nå på NRK P1 i går ettermiddag ble fjerningen av eksportstøtten debattert, og Morten Ørsal Johansen sa ”Vi bruker 130 mill hvert år på dette. Det vil si at hver gang du og jeg går i butikken og kjøper en liter melk så går 2 kroner av den prisen vi betaler til å subsidiere at forbrukere i USA og Australia skal få kjøpt billigere Jarlsberg.”

Dette stemmer ikke. Det riktige tallet er 25 øre.

Med Ørsal Johansens argument, ville eksportstøtten utgjort 858 millioner kroner årlig. Det riktige er 130 millioner kroner.

Ikke over statsbudsjettet

Støtten til eksport av ost blir finansiert over prisutjevningsordningen, en ordning som betyr at bøndene får likt betalt for melka de leverer, uansett hvor gården ligger og om melka tappes på kartong eller foredles til ost, smør eller yoghurt. Ordningen er basert på en omsetningsavgift som alle bønder betaler, og er selvfinansierende.

Det blir ikke bevilget penger til eksportstøtte av ost over statsbudsjettet. 

Les mer om prisutjevningsordningen hos Landbruksdirektoratet.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere