Jarlsberg. Foto: Tine. Åttedobling av eksportstøtten fra Frp’eren Morten Ørsal Johansen i NRK-debatt.
I går kom innstillingen til globaliseringsmeldingen fra Utenriks- og forsvarskomiteen. Eksportstøtten til Jarlsbergosten skal fases ut innen 2019. åtte prosent av melkeproduksjonen blir overflødig, tilsvarende produksjonen fra Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Akershus.

Her og Nå på NRK P1 i går ettermiddag ble fjerningen av eksportstøtten debattert, og Morten Ørsal Johansen sa ”Vi bruker 130 mill hvert år på dette. Det vil si at hver gang du og jeg går i butikken og kjøper en liter melk så går 2 kroner av den prisen vi betaler til å subsidiere at forbrukere i USA og Australia skal få kjøpt billigere Jarlsberg.”

Dette stemmer ikke. Det riktige tallet er 25 øre.

Med Ørsal Johansens argument, ville eksportstøtten utgjort 858 millioner kroner årlig. Det riktige er 130 millioner kroner.

Ikke over statsbudsjettet

Støtten til eksport av ost blir finansiert over prisutjevningsordningen, en ordning som betyr at bøndene får likt betalt for melka de leverer, uansett hvor gården ligger og om melka tappes på kartong eller foredles til ost, smør eller yoghurt. Ordningen er basert på en omsetningsavgift som alle bønder betaler, og er selvfinansierende.

Det blir ikke bevilget penger til eksportstøtte av ost over statsbudsjettet. 

Les mer om prisutjevningsordningen hos Landbruksdirektoratet.