Takstmannsgruppen i Bondelaget er i gang

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

- Våre medlemmer har behov for å kunne henvende seg til kyndige takstfolk med erfaring innen landbrukstaksering, sier juridisk fagsjef Ole Jacob Helmen.


Takstmannsgruppa i Norges Bondelag møttes for første gang i forrige uke.

Det formelle samarbeidet med rundt 60 takstmenn fra hele landet er etablert, og gruppa vil kunne bli til stor hjelp for bønder som trenger hjelp i forbindelse med erstatningsutmålinger og skjønnstakseringer.

Norges Bondelags Takstmannsgruppe var samlet for første gang forrige uke.

- Avdeling for Regnskap og Juridisk service i Bondelaget vil sørge for å arrangere årlige samlinger hvor takstmannsgruppen får faglig oppdateringer, og mulighet til å utveksle erfaringer etter mønster av regnskapskontorene og samarbeidsadvokater, sier Helmen.

Disse temaene ble gjennomgått

  • Erstatningsnivå for jord, skog og hagebruk, herunder ulemper v/advokat Børje Hoff og Frode Risnes fra advokatfirmaet Harris
  • Praktisk verdsetting av jord v/Sivilagronom Per Boe Guren
  • Praktisk verdsetting av skog v/ Forstkandidat Halvor Svenkerud
  • Sakkyndiges opptreden v/Sivilagronom Syver Aalstad
  • Verdsetting av bygningsmasse, rettigheter mv. v/Sivilagronom Emil Anstensrud
  • Avtaler om disponering av grunneiers arealer v/Sivilagronom Nils Rønningen

Kontaktperson er Ole Jacob Helmen, tlf. 22 05 45 87.


 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere