Takstmannsgruppen i Bondelaget er i gang

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

- Våre medlemmer har behov for å kunne henvende seg til kyndige takstfolk med erfaring innen landbrukstaksering, sier juridisk fagsjef Ole Jacob Helmen.


Takstmannsgruppa i Norges Bondelag møttes for første gang i forrige uke.

Det formelle samarbeidet med rundt 60 takstmenn fra hele landet er etablert, og gruppa vil kunne bli til stor hjelp for bønder som trenger hjelp i forbindelse med erstatningsutmålinger og skjønnstakseringer.

Norges Bondelags Takstmannsgruppe var samlet for første gang forrige uke.

- Avdeling for Regnskap og Juridisk service i Bondelaget vil sørge for å arrangere årlige samlinger hvor takstmannsgruppen får faglig oppdateringer, og mulighet til å utveksle erfaringer etter mønster av regnskapskontorene og samarbeidsadvokater, sier Helmen.

Disse temaene ble gjennomgått

  • Erstatningsnivå for jord, skog og hagebruk, herunder ulemper v/advokat Børje Hoff og Frode Risnes fra advokatfirmaet Harris
  • Praktisk verdsetting av jord v/Sivilagronom Per Boe Guren
  • Praktisk verdsetting av skog v/ Forstkandidat Halvor Svenkerud
  • Sakkyndiges opptreden v/Sivilagronom Syver Aalstad
  • Verdsetting av bygningsmasse, rettigheter mv. v/Sivilagronom Emil Anstensrud
  • Avtaler om disponering av grunneiers arealer v/Sivilagronom Nils Rønningen

Kontaktperson er Ole Jacob Helmen, tlf. 22 05 45 87.


 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere