Takstmannsgruppa i Norges Bondelag møttes for første gang i forrige uke.

Det formelle samarbeidet med rundt 60 takstmenn fra hele landet er etablert, og gruppa vil kunne bli til stor hjelp for bønder som trenger hjelp i forbindelse med erstatningsutmålinger og skjønnstakseringer.

Norges Bondelags Takstmannsgruppe var samlet for første gang forrige uke.

- Avdeling for Regnskap og Juridisk service i Bondelaget vil sørge for å arrangere årlige samlinger hvor takstmannsgruppen får faglig oppdateringer, og mulighet til å utveksle erfaringer etter mønster av regnskapskontorene og samarbeidsadvokater, sier Helmen.

Disse temaene ble gjennomgått

  • Erstatningsnivå for jord, skog og hagebruk, herunder ulemper v/advokat Børje Hoff og Frode Risnes fra advokatfirmaet Harris
  • Praktisk verdsetting av jord v/Sivilagronom Per Boe Guren
  • Praktisk verdsetting av skog v/ Forstkandidat Halvor Svenkerud
  • Sakkyndiges opptreden v/Sivilagronom Syver Aalstad
  • Verdsetting av bygningsmasse, rettigheter mv. v/Sivilagronom Emil Anstensrud
  • Avtaler om disponering av grunneiers arealer v/Sivilagronom Nils Rønningen

Kontaktperson er Ole Jacob Helmen, tlf. 22 05 45 87.