Takket politikerne med kake

Publisert 19.11.2015
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget tok med kake til Næringskomiteen som takk for ambisiøst mål om styrka vern av matjorda i innstillingen til ny jordvernstrategi.

- Beslutningen dere har tatt om å stramme inn muligheten for å bygge ned matjorda i framtida, er utrolig viktig, understreket Bondelagets generalsekretær Per Skorge da han serverte bløtkake til næringspolitikerne på Stortinget i dag.

Pål Farstad, saksordfører på saken fra Venstre, repliserte at det var så langt det var mulig å komme nå. – Vi skal være ambisiøse på vegne av jordvernet. Jeg er glad for at det ble enighet på tvers i komiteen om et mer ambisiøst mål enn dagens målsetting, sa Farstad.

Han var tydelig på at det er en vei å gå med detaljene rundt forslaget, men la vekt på at alle partiene i komiteen ønsker et levende landbruk fra hvert deres ståsted.

2020 kommer fort

I innstillingen heter det at omdisponert dyrka mark skal være på maksimalt 4 000 dekar per år innen 2020. - Det er bare fire år til 2020, sa Per Skorge.

Mer enn vi håpet på

Naturvernforbundet var også til stede under kakeseansen; - Dette var faktisk mer enn det vi kunne håpe, sa Lars Haltbrekken.

- Takk og gratulerer på vegne av framtidige matprodusenter, sa Gunn Jorunn Sørum, leder i Norges Bygdeungdomslag.

Bak: Odd Omland (Ap), Knut Storberget (Ap), Ingrid Heggø (Ap), Ingunn Foss (H), Line Hjemdal (Krf), Morten Ørsal Johansen (Frp), Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet), Rangdi Krogstad (H), Pål Farstad (V), Per Skorge (Norges Bondelag). Foran: Olav Aga og Anna Olerud fra Natur & Ungdom og Gunn Jorunn Sørum og Signe Lindbråten fra Norges Bygdeungdomslag.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere