Takket politikerne med kake

Publisert 19.11.2015
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget tok med kake til Næringskomiteen som takk for ambisiøst mål om styrka vern av matjorda i innstillingen til ny jordvernstrategi.

- Beslutningen dere har tatt om å stramme inn muligheten for å bygge ned matjorda i framtida, er utrolig viktig, understreket Bondelagets generalsekretær Per Skorge da han serverte bløtkake til næringspolitikerne på Stortinget i dag.

Pål Farstad, saksordfører på saken fra Venstre, repliserte at det var så langt det var mulig å komme nå. – Vi skal være ambisiøse på vegne av jordvernet. Jeg er glad for at det ble enighet på tvers i komiteen om et mer ambisiøst mål enn dagens målsetting, sa Farstad.

Han var tydelig på at det er en vei å gå med detaljene rundt forslaget, men la vekt på at alle partiene i komiteen ønsker et levende landbruk fra hvert deres ståsted.

2020 kommer fort

I innstillingen heter det at omdisponert dyrka mark skal være på maksimalt 4 000 dekar per år innen 2020. - Det er bare fire år til 2020, sa Per Skorge.

Mer enn vi håpet på

Naturvernforbundet var også til stede under kakeseansen; - Dette var faktisk mer enn det vi kunne håpe, sa Lars Haltbrekken.

- Takk og gratulerer på vegne av framtidige matprodusenter, sa Gunn Jorunn Sørum, leder i Norges Bygdeungdomslag.

Bak: Odd Omland (Ap), Knut Storberget (Ap), Ingrid Heggø (Ap), Ingunn Foss (H), Line Hjemdal (Krf), Morten Ørsal Johansen (Frp), Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet), Rangdi Krogstad (H), Pål Farstad (V), Per Skorge (Norges Bondelag). Foran: Olav Aga og Anna Olerud fra Natur & Ungdom og Gunn Jorunn Sørum og Signe Lindbråten fra Norges Bygdeungdomslag.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere