- Beslutningen dere har tatt om å stramme inn muligheten for å bygge ned matjorda i framtida, er utrolig viktig, understreket Bondelagets generalsekretær Per Skorge da han serverte bløtkake til næringspolitikerne på Stortinget i dag.

Pål Farstad, saksordfører på saken fra Venstre, repliserte at det var så langt det var mulig å komme nå. – Vi skal være ambisiøse på vegne av jordvernet. Jeg er glad for at det ble enighet på tvers i komiteen om et mer ambisiøst mål enn dagens målsetting, sa Farstad.

Han var tydelig på at det er en vei å gå med detaljene rundt forslaget, men la vekt på at alle partiene i komiteen ønsker et levende landbruk fra hvert deres ståsted.

2020 kommer fort

I innstillingen heter det at omdisponert dyrka mark skal være på maksimalt 4 000 dekar per år innen 2020. - Det er bare fire år til 2020, sa Per Skorge.

Mer enn vi håpet på

Naturvernforbundet var også til stede under kakeseansen; - Dette var faktisk mer enn det vi kunne håpe, sa Lars Haltbrekken.

- Takk og gratulerer på vegne av framtidige matprodusenter, sa Gunn Jorunn Sørum, leder i Norges Bygdeungdomslag.

Bak: Odd Omland (Ap), Knut Storberget (Ap), Ingrid Heggø (Ap), Ingunn Foss (H), Line Hjemdal (Krf), Morten Ørsal Johansen (Frp), Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet), Rangdi Krogstad (H), Pål Farstad (V), Per Skorge (Norges Bondelag). Foran: Olav Aga og Anna Olerud fra Natur & Ungdom og Gunn Jorunn Sørum og Signe Lindbråten fra Norges Bygdeungdomslag.