- Det å være bondelagsleder er en stafett, nå er det bare noen timer igjen av siste etappe for deg Nils. Vi takker Brynhild (kona) for at vi har fått låne Nils de siste fem åra, sa ordfører i Bondelaget, Arne Magnus Aasen under gårdagens årsmøtetmiddag.

- Du arbeider alltid til det beste for den norske bonden, sa styreleder i Nortura og Norsk Landbrukssamvirke, Sveinung Svebestad, som gav Bjørke et 100 år gammelt kart over Voss.
- Du har representert landbruket på en fremragende måte, og du har satt Voss på kartet de siste årene. Takk for innsatsen, sa Svebestad.

Takk fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Gjennom flere jordbruksforhandlinger har leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, vært en viktig samarbeidspartner. - Bondelaget er storebror, og Nils har vært den beste samarbeidspartner enn kan ha innen landbruket, sa Furuberg.

Senterpartiets lederTrygve Magnus Slagsvold Vedum, ville også si noen ord til Nils T. Bjørke.
- Jeg står ikke her som leder i Senterpartiet, eller tidligere landbruksminister, men som medlem i Norges Bondelag, og jeg vil takke av lederen min, sa Vedum.
- Du har en ro som kan stresse enhver statsråd og du er ikke den som er frekkest i debattene, men du er den mest troverdige. Du har blitt en av våre største høvdinger..

Sang fra fylkeslederne

På vegne  av alle fylkeslederne i Norges Bondelag takket Hans Edvard Torp og Birte Usland Nils for fem år som bondelagsleder.

Hans Edvard Torp husket tilbake til da de begge var fylkesledere.
- Som fylkesleder fra Hordaland var det din oppgave å sloss for vestlandsjordbruket. Du hadde analytiske, noen ganger skarpe innlegg. Jeg holdt et innlegg om korn på årsmøtet i 2003, og du følte stort behov for å balansere mitt innlegg med en beskjed om hvordan det var på Vestlandet, sa fylkeslederen fra Vestfold.
- De siste åra har din rolle vært en annen, og det er imponerende hvordan du balanserer landsdeler og ulike produksjoner.  Og jeg veit mange kornbønder blir varme helt inn i hjerterota når kornets betydning snakkes opp – på Vossedialekt!

Birte Usland minte om at Nils hele tiden framhever at styrken i bondelaget ligger i lagspillet.
- Men du har som bondehøvding vært en fremragende lagleder for oss fylkesledere så vi hele tiden får det beste ut av laget.  Du har stått fjellstøtt gjennom to brudd i jordbruksforhandlingene. Samhold og medlemstilslutning er bedre enn på lenge - ta til deg din del av æren for nettopp det, sa Usland.

Takket organisasjonen

Til slutt var det tid for hovedpersonen selv å ta ordet:

- Dette var i meste laget, selv for en vossing, sa Bjørke.

- Dette har ikke vært en enmannsjobb. Det er laget som har gjort meg i stand til å gjøre en god jobb, med støtte i ryggen føler du at du kan oppnå resultater, sa Bjørke, som takket organisasjonen med lokallag og fylkeslag, samarbeidspartnere og de ansatte for et femårig samarbeid til det beste for den norske bonden.