Takk for innsatsen!

Publisert 20.12.2017
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes

I 2017 har jeg som leder i Bondelaget virkelig fått sett hva som bor i denne organisasjonen, skriver Lars Petter Bartnes i sin julehilsen til medlemmer og tillitsvalgte i Norges Bondelag.

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere

Så har vi nådd midten av desember igjen, og det er tid for å se tilbake på året som har gått. Det har nesten blitt en juletradisjon i seg selv å lure på hvor året ble av. 2017 har vært et innholdsrikt og viktig år for Norges Bondelag og resten av landbruket, et år med få hvileskjær. Vi har hatt uvanlig mange store politiske saker på bordet, saker som har stor betydning for næringa. Og vi har gang etter gang sett hvilken gjennomslagskraft vi som organisasjon har, når vi mobiliserer kreftene våre, i lokallag, fylkeslag og i det sentrale apparatet i Oslo.

I 2017 har jeg som leder i Bondelaget virkelig fått sett hva som bor i denne organisasjonen. Gjennom hele året har vi stått samla og opptrådd med klokskap i møte med enhver utfordring.

9. desember i fjor ble regjeringas jordbruksmelding lagt fram, ei melding som angrep landbruket fra alle kanter. Og tett oppunder jul gikk regjeringa inn for å stoppe uttaket av ulver som rovviltnemndene på Østlandet hadde gått inn for. Gjennom aksjoner og kløktig politisk arbeid våren 2017, endte Stortinget opp med å vedta ei jordbruksmelding nesten uten spor av regjeringas opprinnelige forslag. Det er en viktig lagseier, av og for et samla landbruk. Rovdyrpolitikken har vært vanskeligere å endre, men vi gir aldri opp. Det minste vi kan kreve av regjeringa og Stortinget, er at de følger sin egen vedtatte politikk, rovdyrforliket.

Årets jordbruksforhandlinger ble tøffe, og til slutt var det dessverre ikke mulig å inngå avtale. Det sitter langt inne å bryte jordbruksforhandlingene.

Ved å bryte tar vi fra våre medlemmer muligheten til inntektsvekst. Men tilbudet fra staten var i år så lavt, og lå så langt fra de målsetningene og den politikken Stortinget har vedtatt, at det ble umulig å komme til enighet. Også etter bruddet stilte organisasjonen opp og bidro til helhetlige og kraftfulle markeringer. Takk til dere alle!

Jordbruksforhandlingene med de etterfølgende fordelingsforhandlingene var knapt avslutta, da valgkampen starta. Vi fikk dessverre ikke med oss velgerne på å stemme for en bedre landbrukspolitikk. Men det finnes vel knapt den listekandidaten i Norge som ikke har vært i kontakt med et lokallag eller et fylkeslag av Norges Bondelag i løpet av denne valgkampen. Dette er kontakter det er viktig å ha på laget i de kommende fire åra.

Med ei mindretallsregjering og et storting med større gjennomslagskraft enn tidligere, er det mulig å endre politikken i den retninga vi ønsker.

Det er imponerende å se bredden i aktiviteten til lokallaga våre. I årets adventskalender fra Norges Bondelag har vi presentert et lokallag hver dag, og fått vite mer om hva dere gjør gjennom et år. Ikke bare jobber dere politisk, er med på aksjoner og kampanjer i regi av sentralleddet i Bondelaget, og lager sosiale og faglige møteplasser for medlemmene. Dere legger også ned et ekstremt viktig arbeid i deres nærmiljø med å formidle hva landbruk er. Da NRK Sommertoget kjørte gjennom det meste av landet i sommer, gikk det ikke en dag uten at vi kunne se logoen til Norges Bondelag langs ruta. Åpen Gård trakk som vanlig mange tusen mennesker, og er blant de viktigste formidlingstiltakene vi gjør gjennom året.

Jeg tror den jobben som gjøres på grunnplanet i organisasjonen, er svært viktig for at Norges Bondelag har et godt omdømme og at vi stadig får nye medlemmer.

Både aktive bønder og enkeltpersoner som ønsker å vise sin støtte til landbruket, melder seg inn. I fjor passerte vi 63.000 medlemmer, og i år har vi blitt enda flere. Vi har nå det høgeste medlemstallet på 20 år.

Det er en styrke å ha så mange i ryggen når vi går inn i et nytt år med nye politiske kamper. Vi har fortsatt ei regjering som har helt andre ambisjoner for norsk landbruk enn det Norges Bondelag har. De blåblå prøvde i løpet av de fire første årene med regjeringsmakt å fjerne flere av stolpene i landbrukspolitikken. Vår organisasjon og resten av næringa greide å stoppe de fleste angrepene på den norske landbruksmodellen. Venstre varsla like før jul at de vil gå i forhandlinger om regjeringsmakt. Jeg håper at Venstre i regjering vil kunne stagge regjeringas ensretting mot store bruk og kostnadseffektiv matproduksjon, og verne om den norske modellen.

Uansett føler jeg meg trygg på at organisasjonen vår vil mobilisere også i 2018, dersom det blir nødvendig. Takk til medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og ansatte for innsatsen i året som har gått. Vi har for alvor vist oss selv og omverdenen at Norges Bondelag er en sterk og tydelig organisasjon med stor gjennomslagskraft.

Jeg ønsker dere alle ei riktig god jul og et godt nyttår!

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere