Kjære medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere

Så har vi nådd midten av desember igjen, og det er tid for å se tilbake på året som har gått. Det har nesten blitt en juletradisjon i seg selv å lure på hvor året ble av. 2017 har vært et innholdsrikt og viktig år for Norges Bondelag og resten av landbruket, et år med få hvileskjær. Vi har hatt uvanlig mange store politiske saker på bordet, saker som har stor betydning for næringa. Og vi har gang etter gang sett hvilken gjennomslagskraft vi som organisasjon har, når vi mobiliserer kreftene våre, i lokallag, fylkeslag og i det sentrale apparatet i Oslo.

I 2017 har jeg som leder i Bondelaget virkelig fått sett hva som bor i denne organisasjonen. Gjennom hele året har vi stått samla og opptrådd med klokskap i møte med enhver utfordring.

9. desember i fjor ble regjeringas jordbruksmelding lagt fram, ei melding som angrep landbruket fra alle kanter. Og tett oppunder jul gikk regjeringa inn for å stoppe uttaket av ulver som rovviltnemndene på Østlandet hadde gått inn for. Gjennom aksjoner og kløktig politisk arbeid våren 2017, endte Stortinget opp med å vedta ei jordbruksmelding nesten uten spor av regjeringas opprinnelige forslag. Det er en viktig lagseier, av og for et samla landbruk. Rovdyrpolitikken har vært vanskeligere å endre, men vi gir aldri opp. Det minste vi kan kreve av regjeringa og Stortinget, er at de følger sin egen vedtatte politikk, rovdyrforliket.

Årets jordbruksforhandlinger ble tøffe, og til slutt var det dessverre ikke mulig å inngå avtale. Det sitter langt inne å bryte jordbruksforhandlingene.

Ved å bryte tar vi fra våre medlemmer muligheten til inntektsvekst. Men tilbudet fra staten var i år så lavt, og lå så langt fra de målsetningene og den politikken Stortinget har vedtatt, at det ble umulig å komme til enighet. Også etter bruddet stilte organisasjonen opp og bidro til helhetlige og kraftfulle markeringer. Takk til dere alle!

Jordbruksforhandlingene med de etterfølgende fordelingsforhandlingene var knapt avslutta, da valgkampen starta. Vi fikk dessverre ikke med oss velgerne på å stemme for en bedre landbrukspolitikk. Men det finnes vel knapt den listekandidaten i Norge som ikke har vært i kontakt med et lokallag eller et fylkeslag av Norges Bondelag i løpet av denne valgkampen. Dette er kontakter det er viktig å ha på laget i de kommende fire åra.

Med ei mindretallsregjering og et storting med større gjennomslagskraft enn tidligere, er det mulig å endre politikken i den retninga vi ønsker.

Det er imponerende å se bredden i aktiviteten til lokallaga våre. I årets adventskalender fra Norges Bondelag har vi presentert et lokallag hver dag, og fått vite mer om hva dere gjør gjennom et år. Ikke bare jobber dere politisk, er med på aksjoner og kampanjer i regi av sentralleddet i Bondelaget, og lager sosiale og faglige møteplasser for medlemmene. Dere legger også ned et ekstremt viktig arbeid i deres nærmiljø med å formidle hva landbruk er. Da NRK Sommertoget kjørte gjennom det meste av landet i sommer, gikk det ikke en dag uten at vi kunne se logoen til Norges Bondelag langs ruta. Åpen Gård trakk som vanlig mange tusen mennesker, og er blant de viktigste formidlingstiltakene vi gjør gjennom året.

Jeg tror den jobben som gjøres på grunnplanet i organisasjonen, er svært viktig for at Norges Bondelag har et godt omdømme og at vi stadig får nye medlemmer.

Både aktive bønder og enkeltpersoner som ønsker å vise sin støtte til landbruket, melder seg inn. I fjor passerte vi 63.000 medlemmer, og i år har vi blitt enda flere. Vi har nå det høgeste medlemstallet på 20 år.

Det er en styrke å ha så mange i ryggen når vi går inn i et nytt år med nye politiske kamper. Vi har fortsatt ei regjering som har helt andre ambisjoner for norsk landbruk enn det Norges Bondelag har. De blåblå prøvde i løpet av de fire første årene med regjeringsmakt å fjerne flere av stolpene i landbrukspolitikken. Vår organisasjon og resten av næringa greide å stoppe de fleste angrepene på den norske landbruksmodellen. Venstre varsla like før jul at de vil gå i forhandlinger om regjeringsmakt. Jeg håper at Venstre i regjering vil kunne stagge regjeringas ensretting mot store bruk og kostnadseffektiv matproduksjon, og verne om den norske modellen.

Uansett føler jeg meg trygg på at organisasjonen vår vil mobilisere også i 2018, dersom det blir nødvendig. Takk til medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og ansatte for innsatsen i året som har gått. Vi har for alvor vist oss selv og omverdenen at Norges Bondelag er en sterk og tydelig organisasjon med stor gjennomslagskraft.

Jeg ønsker dere alle ei riktig god jul og et godt nyttår!