Open Gard er eit årleg arrangement som blir gjennomført av lokallaga til Norges Bondelag i heile landet. I år var hovuddagane for Open Gard 21. og 28. august, og så langt i år har 82.000 personar vore innom ein Open Gard i år.

Besøksrekord fleire stader

Eidsvoll Landbrukslag har arrangert Open Gard kvart år sidan 1987, og i år fekk dei ny besøksrekord med over 2500 gjestar.

Også Sveio Bondelag sette ny besøksrekord. Dei arrangerte Open Gard på Flatnes med over 700 besøkande. Mjølkespannkasting var ein av dei mange populære aktivitetane.

Lokale variasjonar

Dei fleste lokale bondelaga samarbeider med Tine, Nortura og andre organisasjonar om Open Gard, og det er litt lokale variasjonar i programmet. På Open Gard i Kaupanger var det sjølvsagt morellspyttekonkurranse.

Ordføraren stod for den offisielle opninga av Open Gard på Fannremsgården i Orkdal. Det vart også arrangert kalvemønstring på Orkdal Helsetun som er nærmaste nabo med garden, og mange fekk på den måten ta del i arrangementet.

  • Les også: Er ordførerkjedet det samme som ei sauebjelle?

Kjekt med dyr

På Open Gard i Molde i år kom det 200 fleire gjestar enn for to år sidan, og mange nytta høvet til å sjå på dyra.

Kaninane var populære på Open Gard i Lier.