Ta et tak i år

Av Øystein Moi,
  • Tips en venn om denne siden

Aksjonen "Ta et tak 2012" er i gang. Innen 1. august kan du søke om midler til å sette i stand gamle bygninger.

Norsk Kulturarv har lansert aksjonen "Ta et tak 2012" med støtte fra Stiftelsen UNI. UNI har bevilget 500 000 kroner til arbeidet.

 Alle gode søknader vil bli vurdert, og alle vil få svar. Både privatpersoner, lag, byggfagklasser og organisasjoner kan søke.

 Bygningen må anses for å ha kulturhistorisk verdi, og det er en fordel for søkeren å legge ved en uttalelse fra antikvarisk myndighet eller være registrert i SEFRAK.

 Det er to typer av tilskudd: til vedlikehold og reparasjon av strukturer i bygningen, og maling av bygningen

 Et bidrag fra Norsk Kulturarvs aksjon utelukker ikke tilskudd fra andre instanser.

 Husk søknadsfristen: 1. august 2012.

 Les mer på www.kulturarv.no

Mykje kan rettast opp med eit par strok med linoljemåling ...  (Foto: øystein moi)

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere