Norsk Kulturarv har lansert aksjonen "Ta et tak 2012" med støtte fra Stiftelsen UNI. UNI har bevilget 500 000 kroner til arbeidet.

 Alle gode søknader vil bli vurdert, og alle vil få svar. Både privatpersoner, lag, byggfagklasser og organisasjoner kan søke.

 Bygningen må anses for å ha kulturhistorisk verdi, og det er en fordel for søkeren å legge ved en uttalelse fra antikvarisk myndighet eller være registrert i SEFRAK.

 Det er to typer av tilskudd: til vedlikehold og reparasjon av strukturer i bygningen, og maling av bygningen

 Et bidrag fra Norsk Kulturarvs aksjon utelukker ikke tilskudd fra andre instanser.

 Husk søknadsfristen: 1. august 2012.

 Les mer på www.kulturarv.no

Mykje kan rettast opp med eit par strok med linoljemåling ...  (Foto: øystein moi)