Svenske bønder støtter beskyttelse av norsk melkeproduksjon

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Etter at Nils T Bjørke skrev et innlegg i en svensk landbruksavis hvor han forsvarer det norske tollvernet har han fått støtte av svenske bønder. - De sier at det er bra vi står på og ønsker oss lykke til videre.

Mange svenske bønder skulle ønske de hadde gjort mer av det samme vi gjorde. I et system med frihandel klarer de seg ikke med konkurranse fra Europa. Man trodde at det i konkurransen holdt at produktene skulle være svenske, men det er pris som er avgjørende, sier lederen i Norges Bondelag Nils T Bjørke.

Han får støtte fra politisk redaktør i Lantbrukets Affärstidning Lars Vernersson som forteller at man må importerer om lag 50% av alt storfekjøtt i Sverige. Gjeldene tall for svin er 30 %. Sverige er heller ikke selvforsynte på melk slik som Norge.

 

- Støttet noen svenske bønder oss i tollsaken, eller rister alle på hodet?

- Det er vanskelig å si hvor mange som gjør det, men jeg kan tenke med at det finnes en hel del om ville tro at å minske frihandel ved hjelp av importvern ville hjulpet svenske bønder til å produsere mer, sier Vernersson.

 

Les innlegget til Nils T Bjørke her

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere