Sveitsar nytt europeisk styremedlem i WFO

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Sveitsiske Fritz Glauser er vald til nytt styremedlem i World Farmers`Organisation.

sveitsiske mjølkebonden Fritz Glauser er vald til ny styremedlem i World Farmers` Organisation. Her saman med leiar Evelyn Nguleka og Kristin Ianssen.

Fritz Glauser er mjølkebonde og produserer den kjende Gruyereosten til det lokale samvirket han er medeigar i. Han tek over vervet etter belgiske Piet Vantemsche. Tidlegare nestleiar i Norges Bondelag, Berit Hundåla hadde vervet før Vantemsche, ved oppstarten av den nye organisasjonen.

Noverande nestleiar Kristin Ianssen har besøkt Fritz på garden i Sveits og er godt nøgd med valet:
- Eg trur han kjem til å gjere ein god jobb. Han er oppteken av openheit og god informasjonsflyt til dei europeiske medlemmene i WFO. Det er heilt avgjerande for at medlemsorganisasjonane skal engasjere seg. Dessutan har han god innsikt i den typen landbruk vi driv i Noreg, seier Kristin Ianssen.

World Farmers`Organisation vart stifta i 2011. Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er norske medlemmer. Det er rundt 70 medlemmer frå rundt 50 land som dekker alle verdsdeler. I styret er det eitt medlem frå kvar verdsdel. Styreleiar er Evelyn Nguleka frå Zambia.

Bilettekst: Den sveitsiske mjølkebonden Fritz Glauser er vald til ny styremedlem i World Farmers` Organisation. Her saman med leiar Evelyn Nguleka og Kristin Ianssen.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere