Sveitsar nytt europeisk styremedlem i WFO

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Sveitsiske Fritz Glauser er vald til nytt styremedlem i World Farmers`Organisation.

sveitsiske mjølkebonden Fritz Glauser er vald til ny styremedlem i World Farmers` Organisation. Her saman med leiar Evelyn Nguleka og Kristin Ianssen.

Fritz Glauser er mjølkebonde og produserer den kjende Gruyereosten til det lokale samvirket han er medeigar i. Han tek over vervet etter belgiske Piet Vantemsche. Tidlegare nestleiar i Norges Bondelag, Berit Hundåla hadde vervet før Vantemsche, ved oppstarten av den nye organisasjonen.

Noverande nestleiar Kristin Ianssen har besøkt Fritz på garden i Sveits og er godt nøgd med valet:
- Eg trur han kjem til å gjere ein god jobb. Han er oppteken av openheit og god informasjonsflyt til dei europeiske medlemmene i WFO. Det er heilt avgjerande for at medlemsorganisasjonane skal engasjere seg. Dessutan har han god innsikt i den typen landbruk vi driv i Noreg, seier Kristin Ianssen.

World Farmers`Organisation vart stifta i 2011. Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er norske medlemmer. Det er rundt 70 medlemmer frå rundt 50 land som dekker alle verdsdeler. I styret er det eitt medlem frå kvar verdsdel. Styreleiar er Evelyn Nguleka frå Zambia.

Bilettekst: Den sveitsiske mjølkebonden Fritz Glauser er vald til ny styremedlem i World Farmers` Organisation. Her saman med leiar Evelyn Nguleka og Kristin Ianssen.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere