Svarthalespove ikke lenger prioritert art

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Godt nytt for bønder på Jæren.

- Dette er godt nytt for bønder som produserer gras som går til produksjon av melk og kjøtt, spesielt på Jæren, sier næringspolitisk sjef i Norges Bondelag, Arild Bustnes.

Hekker på produktivt grasareal

Svarthalespove ble utpekt som prioritert art ved forskrift 20. mai 2011.
Bakgrunnen var at arten er klassifisert som sterkt truet på Norsk rødliste 2010, og at dette virkemiddelet ble vurdert å være det mest hensiktsmessige for å ivareta arten.
 
Svarthalespovens sørnorske underart hekker nesten bare på produktive grasareal på Jæren, og forskriften kommer dermed i strid med grunneiernes interesser.
Selv om grunneiere som har ønsket det har fått dispensasjon fra slåtteforbudet, har situasjonen blitt oppfattet som lite forutsigbar og konfliktnivået har vært høyt.
 
Dette er bakgrunnen for departementets forslag om avprioritering av svarthalespove.

Andre virkemidler

- Vi mener miljøvernmyndighetene vil oppnå et bedre resultat for arten dersom de inngår frivillige avtaler med grunneierne, sier Arild Bustnes.

 Det er en forutsetning for avprioriteringen at det kommer på plass andre virkemidler som kan ta vare på arten.
Aktuelle virkemidler kan være tilskudd og andre virkemidler enn de som hører inn under miljøforvaltningen.
 
Høringsfristen for forskriftsendringen er satt til 9.februar 2015.
 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere