Svarthalespove ikke lenger prioritert art

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Godt nytt for bønder på Jæren.

- Dette er godt nytt for bønder som produserer gras som går til produksjon av melk og kjøtt, spesielt på Jæren, sier næringspolitisk sjef i Norges Bondelag, Arild Bustnes.

Hekker på produktivt grasareal

Svarthalespove ble utpekt som prioritert art ved forskrift 20. mai 2011.
Bakgrunnen var at arten er klassifisert som sterkt truet på Norsk rødliste 2010, og at dette virkemiddelet ble vurdert å være det mest hensiktsmessige for å ivareta arten.
 
Svarthalespovens sørnorske underart hekker nesten bare på produktive grasareal på Jæren, og forskriften kommer dermed i strid med grunneiernes interesser.
Selv om grunneiere som har ønsket det har fått dispensasjon fra slåtteforbudet, har situasjonen blitt oppfattet som lite forutsigbar og konfliktnivået har vært høyt.
 
Dette er bakgrunnen for departementets forslag om avprioritering av svarthalespove.

Andre virkemidler

- Vi mener miljøvernmyndighetene vil oppnå et bedre resultat for arten dersom de inngår frivillige avtaler med grunneierne, sier Arild Bustnes.

 Det er en forutsetning for avprioriteringen at det kommer på plass andre virkemidler som kan ta vare på arten.
Aktuelle virkemidler kan være tilskudd og andre virkemidler enn de som hører inn under miljøforvaltningen.
 
Høringsfristen for forskriftsendringen er satt til 9.februar 2015.
 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere