- Dette søksmålet setter hele den norske rovdyrpolitikken på spill. Det viktigste for oss er at det opprettholdes uttak av ulv. En stans i den pågående jakta utenfor ulvesonene vil ha dramatiske konsekvenser for beitenæringa og de som lever med ulven tett innpå seg. Ikke bare i dag, men også i årene som kommer, sier Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag.

WWF har saksøkt den norske staten ved Klima- og miljødepartementet og krever ny norsk ulveforvaltning. Bakgrunnen er at de mener dagens forvaltning er i strid med både Grunnloven, natumangfoldloven og Bernkonvensjonen. Samtidig krever de øyeblikkelig stopp av ulvejakten i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark ved å kreve midlertidig forføyning.

Erklært partshjelp

Tirdag 14.november, møtes partene i Oslo Tingrett.

Norges Bondelag, Utmarkskommunenes sammenslutning (USS), NORSKOG, Norges Skogeierforbund og Norges jeger-og fiskerforbund (NJFF) har gått sammen og erklært partshjelp for staten.

Årsaken er at samtlige av organisasjonene representerer medlemmer som berøres sterkt av forvaltningen av ulv.

- Dette er en svært viktig rettsak. Konsekvensene for en endring av ulveforvaltningen og en stans i jakta blir flere ulv i beiteområder med sau og rein. Vi har allerede sett hvilke dyrelidelser og menneskelige påkjenninger dette fører med seg, sier Einar Frogner.

Rovviltnemdene har vedtatt lisensfelling av inntil 26 ulver utenfor Ulvesonen og 24 innenfor.

Tull med tall

Norske rovviltmyndigheter har vedtatt at inntil 50 ulver kan skytes i Norge til vinteren. I sitt søksmål hevder WWF at det tilsvarer om lag 90 prosent av de helnorske ulvene.

- Dette er tull med tall. Per i dag har ikke Rovdata noen formening om hvor mange ulvepar som fikk valper i vår, og heller ikke hvor mange ulver det er nå. De offisielle tallene som foreligger er fra perioden 1. oktober 2016 til 31. mars 2017.  Da ble det registrert 55 helnorske ulver og 55 grenseulv. Siden dette har det blitt født valper, sier Einar Frogner.

Ulvebestanden vokser – også med jakt

Ulvebestanden i Skandinavia vil vokse selv med lisensjakt og skadefelling. De siste 20 årene har ulvebestanden i gjennomsnitt vokst med 12 prosent hvert år. Antall familiegrupper og ulvepar har i denne perioden økt fra 10 til 74 og antall dokumenterte valpekull har økt fra 6 til 43, ifølge Rovdata.

- Den norske delbestanden av ulv har vokst betraktelig siden 2004. Dette gjelder både helnorske ulver og grenseulv. Den norske delbestanden av ulv vil fortsette å vokse også med rovviltnemndenes vedtatte kvoter for lisensfelling og skadefelling. Nettopp derfor er det svært viktig at dette søksmålet ikke får medhold, sier Einar Frogner.