SV sier ja til kompensasjon

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

per skorge

SV la i går frem sitt alternative budsjett for 2018. Partiet satser på kompensasjon til melkebønder, mer til flomsikring og fortsatt støtte til frivillige organisasjoner.

- Her er det flere positive ting for landbruket, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

I sitt alternative budsjettforslag følger SV opp Norges Bondelags innspill om å prioritere kompensasjon for bortfall av marked for norsk melk.

- Det er viktig at SV vil gi kompensasjon til norske melkebønde, sier Skorge.

Bondelagets forslag bygger på at markedsmulighetene for norsk landbruksvarer svekkes av de politiske vedtakene som ble gjort våren 2017 der den tollfrie importkvoten på ost fra EU økes. I tillegg skal eksportstøtten til Jarlsbergost fases ut frem mot 2020.  Både næringskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen har bedt regjeringen om å fremme kompenserende tiltak i statsbudsjettet for 2018, men har ikke blitt hørt.

De går også inn for kompensasjon for utfasing av svinekjøtt, annet kjøtt og blomster.

Økt jordbruksfradrag

SV foreslår at satsene i jordbruksfradraget økes til 40 prosent. I tillegg går de inn for at bunnfradraget økes til 80 000 kroner og at øvre grense endres til 180 000 kroner.

SV foreslår å gi 250 millioner ekstra til flomsikring og at arbeidet i de ekstra utsatte kommunene prioriteres. De går også inn for å beholde organisasjonsstøtten på 35 millioner kroner. Det er gode nyheter for landbruksnære organisasjoner som 4H og Norges Bygdekvinnelag.

Bondelaget er også godt fornøyd med at SV prioriterer å øke bevilgningen til forebyggende tiltak for rovdyr med 20 millioner kroner.

Klimatiltak

I år som i fjor går partiet inn for at det gis 20 millioner til klimarådgivning på gårdsnivå.  Etablering av et eget klimafond merket landbruket har ikke fått gjennomslag hos SV.

- Det er synd. Jo tidligere den jobben starter, jo mer kan vi bidra med. Et slikt fond vil være et viktig bidrag i jobben med å tilpasse landbruket til nye miljø- og klimakrav, sier Skorge.

Partiets satsing på økte drivstoffavgifter slår inn som betydelig kostnad for landbruket.

- Drivstoff er en stor utgiftspost for de fleste bønder så dette vil slå uheldig ut for mange i næringen. Per i dag finnes det begrensede alternativer til å fylle diesel på traktoren og da får avgifter som dette begrenset effekt, mener Per Skorge.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere