SV-nei til skattesmell for jordbruket

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

I sitt alternative statsbudsjett går SV imot forslaget til regjeringen om å fjerne skattefritaket for investeringstilskudd i landbruket. – Viser bred støtte til distriktslandbruket, mener Bondelaget.

Mens de borgerlige partiene forhandler for fullt om statsbudsjettet la SV fram sitt alternative statsbudsjett den 14. november. I budsjettforslaget tar partiet avstand fra regjeringens forslag om å fjerne skattefritaket for investeringstilskudd i landbruket.

- Dette føyer seg inn i rekken av partier som går imot regjeringens forslag om å gi en real skattesmell til bønder som satser i distriktene en real skattesmell. Det viser tydelig en bred politisk oppslutning for å ivareta et levende landbruk over hele landet, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

I sitt budsjettforslag går også SV mot regjeringens forslag om å innføre jordbruksfradrag for aksjeselskaper. Forslaget har tidligere fått tommelen ned fra både Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet, mens Venstre så langt ikke har tatt tydelig standpunkt i saken.

Støtte til landbrukets klimaarbeid

Budsjettforslaget til SV har en tydelig klimaprofil, og partiet foreslår blant annet at det bevilges 20 mill. kroner til landbrukets arbeid med klimaveiledning på hvert enkelt gårdsbruk.

- Gjennom prosjektet «Klimasmart landbruk» er en samlet landbruksnæring i god gang med å utvikle et helt nytt verktøy og system for å kutte klimagasser i landbruket. Verktøyet vil være helt unikt av sitt slag og kan sette Norge i førersetet for utviklingen av et mer klimasmart landbruk, sier Skorge. Han understreker at SVs forslag om økt tilskudd til dette arbeidet vil være avgjørende for å sette ytterligere fart på arbeidet med å redusere landbrukets klimaavtrykk.

Prosjektet «Klimasmart landbruk» har som mål å utvikle et nytt system og verktøy for å beregne klimaavtrykk og registrere klimakutt tilpasset hvert enkelt gårdsbruk, både med hensyn til produksjon og størrelse. Verktøyet skal være grunnlaget for effektiv og målrettet klimarådgiving tilpasset det enkelte gårdsbruk.

Vil øke drivstoffavgiftene for norsk landbruk

I SVs budsjettforslag foreslår de avgiftsøkninger på drivstoff for landbruket tilsvarende om lag 160 millioner. Avgiftsøkningen kompenseres i noen grad gjennom en økning i jordbruksfradraget og bedre avskrivingsvilkår. Skorge advarer mot å ikke kompensere for hele kostnadsøkningen, og mener at dette i ytterste konsekvens kan føre til økt import av mat med større klimaavtrykk.

- En kostnadsøkning som følge av økte drivstoffavgifter må tilbakeføres næringa som støtte til klimavennlige løsninger og valg på norske gårder. Økt kostnadsnivå for den norske bonden alene vil ikke gjøre matproduksjonen vår mer klimasmart. Vi jobber for å få fram alternativer til fossilt drivstoff, men det er per i dag ikke tilstrekkelig tilgang på alternativt drivstoff i vår sektor, sier Skorge.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere