SV-nei til skattesmell for jordbruket

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

I sitt alternative statsbudsjett går SV imot forslaget til regjeringen om å fjerne skattefritaket for investeringstilskudd i landbruket. – Viser bred støtte til distriktslandbruket, mener Bondelaget.

Mens de borgerlige partiene forhandler for fullt om statsbudsjettet la SV fram sitt alternative statsbudsjett den 14. november. I budsjettforslaget tar partiet avstand fra regjeringens forslag om å fjerne skattefritaket for investeringstilskudd i landbruket.

- Dette føyer seg inn i rekken av partier som går imot regjeringens forslag om å gi en real skattesmell til bønder som satser i distriktene en real skattesmell. Det viser tydelig en bred politisk oppslutning for å ivareta et levende landbruk over hele landet, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

I sitt budsjettforslag går også SV mot regjeringens forslag om å innføre jordbruksfradrag for aksjeselskaper. Forslaget har tidligere fått tommelen ned fra både Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet, mens Venstre så langt ikke har tatt tydelig standpunkt i saken.

Støtte til landbrukets klimaarbeid

Budsjettforslaget til SV har en tydelig klimaprofil, og partiet foreslår blant annet at det bevilges 20 mill. kroner til landbrukets arbeid med klimaveiledning på hvert enkelt gårdsbruk.

- Gjennom prosjektet «Klimasmart landbruk» er en samlet landbruksnæring i god gang med å utvikle et helt nytt verktøy og system for å kutte klimagasser i landbruket. Verktøyet vil være helt unikt av sitt slag og kan sette Norge i førersetet for utviklingen av et mer klimasmart landbruk, sier Skorge. Han understreker at SVs forslag om økt tilskudd til dette arbeidet vil være avgjørende for å sette ytterligere fart på arbeidet med å redusere landbrukets klimaavtrykk.

Prosjektet «Klimasmart landbruk» har som mål å utvikle et nytt system og verktøy for å beregne klimaavtrykk og registrere klimakutt tilpasset hvert enkelt gårdsbruk, både med hensyn til produksjon og størrelse. Verktøyet skal være grunnlaget for effektiv og målrettet klimarådgiving tilpasset det enkelte gårdsbruk.

Vil øke drivstoffavgiftene for norsk landbruk

I SVs budsjettforslag foreslår de avgiftsøkninger på drivstoff for landbruket tilsvarende om lag 160 millioner. Avgiftsøkningen kompenseres i noen grad gjennom en økning i jordbruksfradraget og bedre avskrivingsvilkår. Skorge advarer mot å ikke kompensere for hele kostnadsøkningen, og mener at dette i ytterste konsekvens kan føre til økt import av mat med større klimaavtrykk.

- En kostnadsøkning som følge av økte drivstoffavgifter må tilbakeføres næringa som støtte til klimavennlige løsninger og valg på norske gårder. Økt kostnadsnivå for den norske bonden alene vil ikke gjøre matproduksjonen vår mer klimasmart. Vi jobber for å få fram alternativer til fossilt drivstoff, men det er per i dag ikke tilstrekkelig tilgang på alternativt drivstoff i vår sektor, sier Skorge.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere