Styrka krav til dyrevelferd i svineproduksjonen

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes og Olaug Bollestad. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Tirsdag presenterte Bondelaget og organisasjonene i svinenæringa, status på tiltak for å styrke dyrevelferden i svineproduksjonen.

- Ei samla næring har styrka kravene til dyrevelferden i norsk svineproduksjon siden møtet med landbruks- og matminister Olaug Bollestad i juni. Å sikre dyrevelferden er et kontinuerlig arbeid, som vi nå legger mye energi ned i, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

- Vi har samlet oss om noen nøkkelområder som næringa jobber med. Det er blitt klare konsekvenser for bønder som ikke følger opp Dyrevelferdsprogrammet og regelverket, vi jobber med bedre oversikt og oppfølging av dyrevelferden både i næringa og på gården, og vi jobber med åpenhet og holdninger, sier Bartnes.  

Les status for hvert punkt på tiltakene næringa la fram i juni.

Styrke kompetanse og holdninger om dyrevelferd

I juni ba næringa om at Dyrevelferdsprogrammet skulle bli obligatorisk gjennom en forskriftsfesting. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad bekreftet på møtet at forslag om forskriftsfesting blir sendt ut om kort tid fra Mattilsynet. Da blir det også obligatorisk med et kompetansekrav om opplæring i dyrevelferd.

- Vi er fornøyd med at Dyrevelferdsprogrammet, og tilhørende krav til kompetanse, nå blir obligatorisk for alle svineprodusenter. Vi starter i tillegg et prosjekt med besøksringer hos grisebønder. Det å lære og diskutere med hverandre, bidrar til å styrke holdninger og kompetanse om god dyrevelferd, sier Lars Petter Bartnes.

Tydelige konsekvenser

Slakteriene har etablert klare rutiner for å avslutte samarbeidet med bønder med dårlig dyrevelferd, og bonden blir trukket økonomisk om Dyrevelferdsprogrammet og regelverket ikke er fulgt.

- Det er jobbet med å få på plass tydelige rutiner og konsekvenser for de som ikke følger opp Dyrevelferdsprogrammet. Vi må fange opp avvik og sørge for at de ikke skjer igjen. Det er viktig at forbruker kan stole på næringa, og vi skal bygge tillit, understreker Lars Petter Bartnes.

 

 

 

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere