På strømpriser på over 70 øre per kWt får bønder dekket 100 prosent av utgiftene opp til 60.000 kWt per måned også første halvår i 2023. Det ble vedtatt i Stortinget mandag, etter at kun Høyre og FrP stemte mot forslaget.

Allerede mandag morgen varslet stortingsrepresentant Geir Pollestad til Jærbladet at Sp, Ap og SV ville fremme forslaget og få flertall.  

Bondelaget har jobbet med strømstøtte for matprodusenter i lang tid og mener strømstøtteordningen for jordbruket i hovedsak fungerer bra. I regjeringens statsbudsjett lå det imidlertid an til at det maksimale Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, er lettet over at matprodusenter får forutsigbarhet framover.støtteberettigede strømforbruket gikk fra 60 000 kWt til 20 000 kWt per måned.

– Men gjennom vinteren vil noen produsenter ha et forbruk over 20 000 kWt, blant annet for å sikre nok varme i husdyrbygg og riktig lagring av grønnsaker. For disse er konsekvensene av høye strømpriser store, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Han er derfor lettet over at taket forblir på 60 000 kWt for primærprodusenter i jordbruket, som på best mulig måte skal ta vare på dyr og mat gjennom hele vinteren.

– Dette har vi vært veldig tydelige på i lang tid, og det er bra Stortinget tar grep etter våre innspill. Dette gir nødvendig forutsigbarhet for mange matprodusenter, sier Gimming.

Høy prioritet for Bondelaget

Det var i desember for et år siden Bondelaget for første gang etterlyste en særskilt støtteordning for veksthusnæringa grunnet kraftig økte strømkostnader, en ordning som regjeringen innførte like etterpå. I januar jobbet Bondelaget for å heve det maksimale forbrukstaket for støtte for primærprodusenter, blant annet ved å møte finansministeren. Resultatet ble en heving fra 5000 til 20 000 kWt per måned, som også SV gikk med på.

Bondelagslederen og finansministeren møtte pressen etter møte om strømkompensasjon i januar 2022.Ordningen skulle i utgangspunktet vare til mars 2022, men i tråd med det Bondelaget jobbet for, forlenget regjeringen den med et helt år. Da var Bondelaget klare på at ordningen også må omfatte vanningslag i jordbruket, som regjeringen også leverte på. Dette var til stor lettelse for mange produsenter av blomster og prydplanter også, så da det ble kjent at regjeringens forslag avgrenset ordningen til kun å gjelde foretak som produserer mat, ba Bondelaget om at også produksjon av blomster og prydplanter måtte fortsette og inkluderes i ordningen, slik de hadde planlagt for. Dette gikk regjeringen med på. Bondelaget fikk også gjennomslag for at strømstøtten til vanningslag må gjelde for hele vanningsperioden, fra april til oktober.

Deretter kom høsten og mange grønnsaksprodusenter som er avhengige av kjølelagre for å ta vare på grønnsakene og distribuere til kjedene gjennom hele vinteren, fikk store utfordringer. Bondelaget måtte derfor jobbe for at også frittstående fellespakkerier og kjølelagre skulle bli omfattet av strømstøtteordningen for landbruket. Med sterkt økende strømpriser utover høsten, kombinert med behov for økende strømforbruk, blant annet knyttet til lagring og kjøling av høstede grønnsaker, ble det klart at det øvre taket på 20 000 kWt/mnd var for lavt. Bondelaget og Småbrukarlaget ba derfor på nytt om målretta justeringer for å sikre norsk matforsyning. Resultatet ble at fellespakkeriene ble inkludert i støtteordningen for næringslivet, mens forbrukstaket ble økt til 60 000 kWt per måned ut 2022.

Dette var svært viktig, men allerede måneden etter, i oktober, var Bondelaget tydelige på at disse justeringene måtte videreføres i 2023. Dette ble gjentatt da justeringene ble vedtatt i Stortinget. Da det ble enighet om statsbudsjettet for 2023 ble det imidlertid ikke lagt inn noen videreføring av taket på 60 000 kWt per måned, noe Bondelaget reagerte kraftig på. Bondelaget ga imidlertid ikke opp, og mandag ble det vedtatt i Stortinget at taket forblir på 60 000 kWt for primærprodusenter i jordbruket også i første halvår i 2023.

Dette har vi vært veldig tydelige på i lang tid, og det er bra Stortinget tar grep etter våre innspill. Dette gir nødvendig forutsigbarhet for mange matprodusenter

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

Bli med på laget!

Bli med oss i å støtte norsk matproduksjon og i kampen for å styrke norsk matberedskap! 

Bli medlem i Bondelaget her. 

Kjenner du kanskje noen som bør være med på laget? Send en SMS gratis til 2030 og skriv kodeord BONDE og fortell oss hvem du tenker bør bli medlem hos oss, så tar vi oss av resten.