– Vi er svært fornøyde med at regjeringen fikk på plass en målrettet strømstøtteordning for jordbruks og veksthusnæringen. At ordningen nå forlenges med et år er positivt og helt nødvendig, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Må også gjelde vanningslag

Når ordningen nå forlenges med et år, medfører det også at det er helt nødvendig å ta hensyn til et annet forhold: Kunstig vanning.

– Kunstig vanning er en viktig innsatsfaktor i flere produksjoner og for mange helt nødvendig for å sikre matproduksjonen. Dette er spesielt viktig i grøntnæringen, men brukes også i korn og grasproduksjon, sier Gimming.

Etter det Norges Bondelag er kjent med vannes alt grønnsaksareal i Norge, i tillegg til 80 prosent av all potetproduksjon. De vedvarende høye strømprisene vil bety at gevinsten ved kunstig vanning blir lavere. Dette vil føre til mindre eller ingen vanning, og resultatet blir lavere avlinger med dårligere kvalitet.

Dagens støtteordning for jordbruket gir støtte for inntil et forbruk på 20.000 kWh/mnd. Det er et videre krav at søker er i posisjon til å søke produksjonstilskudd. Ordningen for veksthus har ingen øvre tak.

– De fleste bønder skaffer seg tilgang på vanning gjennom deltakelse i fellesanlegg som ofte er organisert som et tingsrettslig sameie eller samvirkeforetak. Disse foretakene innfrir ikke kravet til å søke støtte hverken etter jordbruks eller veksthusordningen slik ordningen er i dag, sier Gimming.

– Om få uker starter våronna, og for enkeltprodukter er det helt avgjørende med vanning på arealene rett etter at såfrø eller planter er kommet i jorda.

Bjørn Gimming

Norges Bondelag ber på denne bakgrunn om at midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringen, utvides til også å omfatte venningslag i jordbruket. Ordningen må gis støtte etter samme regler som for veksthus – uten noe øvre tak. Les brevet sendt til Landbruks- og matdepartementet HER.