Som tidligere kjent har Norges Bondelag sendt inn brev til Landbruks- og matdepartementet om at strømstøtteordningen må utvides til å også gjelde vanningslag i jordbruket. Stortinget har allerede vedtatt at strømstøtteordningen til landbruket utvides til og med mars 2023. Og forrige fredag bestemte Stortinget at også felles lagre og vanningsanlegg skal få støtte.

- Vi er glade for at Stortinget sikret støtte til vanningslagene. For mange bønder er vanning avgjørende for å få best mulig avling. Og med dagens strømpriser ville mange bønder ikke hatt råd til å bruke vanningsanleggene gjennom sesongen, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Viktig for å sikre produksjonen

Etter det Norges Bondelag er kjent med vannes alt grønnsaksareal i Norge, i tillegg til 80 prosent av all potetproduksjon.

- Vanning er viktig for å sikre en god grønt- og potetproduksjon i år. I tillegg er det mange kornprodusenter rundt vassdrag som bruker vanning for å få høyest mulig avling og god kvalitet. Vanning er også helt avgjørende for å sikre nok grovfôr i mange deler av landet, avslutter Gimming.

Les brevet sendt til Landbruks- og matdepartementet HER.