I går kveld informerte arbeidsminister Tonje Brenna at hun ikke hadde noe annet valg enn å stanse streiken. Bakgrunnen for at det nå blir tvungen lønnsnemnd er at uttaket av flere ansatte i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet ikke ville kunne understøtte nasjonal sikkerhet.


Gjennom helga har leder i Norges Bondelag vært klar på at Bondelaget forstår at dette har vært en lovlig streik, men at det må finnes løsninger som ikke går ut over dyra. På grunn av at ansatte i Mattilsynet var tatt ut i streik kunne ikke slakt av kyllinger gå som planlagt flere steder.

Lettet

At deler av streiken nå er over at at de streikende fra Mattilsynet er tilbake på jobb igjen fra mandag kommer som en lettelse.

– Streikeretten er en grunnleggende rett i arbeidslivet i Norge, og det skal mye til for at staten griper inn med tvungen lønnsnemnd. Sånn skal det også være, og det beste er å komme til enighet gjennom forhandlinger, sier Bjørn Gimming som er leder i Norges Bondelag.

Gimming sier han mener at i denne situasjonen var det helt nødvendig at staten grep inn.

– Dette er en lettelse, ikke minst fra et dyrevelferdsperspektiv. Nå kan drifta på slakteriene gå som normalt igjen, og vi slipper oss å uroe oss for hva som skjer med dyra som ikke blir slaktet til avtalt tid, sier Gimming.