Støtter økning av konsesjonsgrensen for kylling

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Styret i Norges Bondelag støtter forslaget om å øke konsesjonsgrensen for kylling.

Illustrasjonsfoto: Ove Magne Ribsskog.Styret i Bondelaget støtter forslaget om økning fra 120.000 til 140.000 produserte og omsatte dyr "for å sikre at økt forbruk av kylling dekkes av norskprodusert vare, utnytte ledig bygningskapasitet og gi produsentene mulighet til økt inntjening."

Fra nei til ja

Bondelagsstyret behandlet i desember en sak om Bondelaget skulle ta et initiativ overfor Landbruks- og matdepartementet (LMD) med tanke på å øke konsesjonsgrensene for nettopp kylling. Den gang vendte et flertall i Bondelagsstyret tommelen ned for et slikt initiativ.

Nytt forslag om konsesjonsøking

Forslaget om økning kommer denne gang fra LMD, med begrunnelse i sterk produktivitetsøkning siden forrige justering av grensen og at det dermed er betydelig ledig kapasitet i eksisterende bygninger.

Fylkeslaga sier ja

Norges Bondelag har sendt forslaget ut til høring hos sine fylkeslag, og et flertall av fylkeslaga (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Østfold, Troms, Vestfold og Telemark) støtter forslaget. Oppland, Hordaland, Aust- og Vest-Agder mener at det riktige er en midlertidig heving av konsesjonsgrensen og viser til kvoteregelverket i melkeproduksjon.

Vekst i etterspørsel

Det har vært sterk vekst i etterspørselen etter kylling, og tidligere lagre fra 2011 og 2012 er nå borte. Det har i perioder vært problemer med å forsyne markedet. Nortura prognoserer en økning i produksjon på sju prosent i 2013. Det er tollfri importkvote på 800 tonn fersk kylling fra EU, i tillegg til 221 tonn fryst. Selv med denne importen viser prognoseen for 2013 underdekning, går det fram av styresaken til Norges Bondelag.

Relativt god lønnsomhet

Lønnsomheten for kyllingproduksjon, særlig på grunn av sterk økning i forbruket, har vært relativt god. Mulighetene for å øke prisene begrenses samtidig av svakt importvern.

En heving av konsesjonsgrensene vil øke inntjeningen innenfor gjeldende prisnivå. Med fortatt vekst i markedet bør utbetalingsprisen kunne økes ytterligere, og dermed sikre produsentene inntekstvekst, heter det.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere