Støtter økning av konsesjonsgrensen for kylling

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Styret i Norges Bondelag støtter forslaget om å øke konsesjonsgrensen for kylling.

Illustrasjonsfoto: Ove Magne Ribsskog.Styret i Bondelaget støtter forslaget om økning fra 120.000 til 140.000 produserte og omsatte dyr "for å sikre at økt forbruk av kylling dekkes av norskprodusert vare, utnytte ledig bygningskapasitet og gi produsentene mulighet til økt inntjening."

Fra nei til ja

Bondelagsstyret behandlet i desember en sak om Bondelaget skulle ta et initiativ overfor Landbruks- og matdepartementet (LMD) med tanke på å øke konsesjonsgrensene for nettopp kylling. Den gang vendte et flertall i Bondelagsstyret tommelen ned for et slikt initiativ.

Nytt forslag om konsesjonsøking

Forslaget om økning kommer denne gang fra LMD, med begrunnelse i sterk produktivitetsøkning siden forrige justering av grensen og at det dermed er betydelig ledig kapasitet i eksisterende bygninger.

Fylkeslaga sier ja

Norges Bondelag har sendt forslaget ut til høring hos sine fylkeslag, og et flertall av fylkeslaga (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Østfold, Troms, Vestfold og Telemark) støtter forslaget. Oppland, Hordaland, Aust- og Vest-Agder mener at det riktige er en midlertidig heving av konsesjonsgrensen og viser til kvoteregelverket i melkeproduksjon.

Vekst i etterspørsel

Det har vært sterk vekst i etterspørselen etter kylling, og tidligere lagre fra 2011 og 2012 er nå borte. Det har i perioder vært problemer med å forsyne markedet. Nortura prognoserer en økning i produksjon på sju prosent i 2013. Det er tollfri importkvote på 800 tonn fersk kylling fra EU, i tillegg til 221 tonn fryst. Selv med denne importen viser prognoseen for 2013 underdekning, går det fram av styresaken til Norges Bondelag.

Relativt god lønnsomhet

Lønnsomheten for kyllingproduksjon, særlig på grunn av sterk økning i forbruket, har vært relativt god. Mulighetene for å øke prisene begrenses samtidig av svakt importvern.

En heving av konsesjonsgrensene vil øke inntjeningen innenfor gjeldende prisnivå. Med fortatt vekst i markedet bør utbetalingsprisen kunne økes ytterligere, og dermed sikre produsentene inntekstvekst, heter det.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere