Støtter ekstraordinære tiltak i i svineproduksjonen

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag støtter anbefalingen om å kompensere bønder som velger å slutte med svin.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Ragna Kronstad.

I noen år har produksjonen av svinekjøtt i Norge vært noe større enn hva markedet har etterspurt. Det har ført til at svinebøndene har fått lav pris på sine råvarer og har måttet betale en høy omsetningsavgift.  I dag ble det kjent at Nortura anbefaler overfor Omsetningsrådet en ordning som gir kompensasjon til produsenter av smågris som slutter med gris.

- Norges Bondelag støtter initiativet og mener det er avgjørende å få kontroll på overskuddsituasjon på gris slik at økonomien i svineholdet kan bedres, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag.

Bransjen står samlet

Norsvin og Norges Bondelag har sammen hatt god dialog med Nortura om problemene i svinenæringa og om mulige løsninger. En samlet bransje mener det nå er nødvendig å benytte ekstraordinære tiltak for å bringe markedet i balanse.

- Svineproduksjon er en viktig del av husdyrholdet over hele landet. Dette må ligge til grunn ved innføring av ekstraordinære tiltak. Alle deler av landet bør bidra forholdsmessig, sier Bjørke.

 

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere