Støtter ekstraordinære tiltak i i svineproduksjonen

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag støtter anbefalingen om å kompensere bønder som velger å slutte med svin.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Ragna Kronstad.

I noen år har produksjonen av svinekjøtt i Norge vært noe større enn hva markedet har etterspurt. Det har ført til at svinebøndene har fått lav pris på sine råvarer og har måttet betale en høy omsetningsavgift.  I dag ble det kjent at Nortura anbefaler overfor Omsetningsrådet en ordning som gir kompensasjon til produsenter av smågris som slutter med gris.

- Norges Bondelag støtter initiativet og mener det er avgjørende å få kontroll på overskuddsituasjon på gris slik at økonomien i svineholdet kan bedres, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag.

Bransjen står samlet

Norsvin og Norges Bondelag har sammen hatt god dialog med Nortura om problemene i svinenæringa og om mulige løsninger. En samlet bransje mener det nå er nødvendig å benytte ekstraordinære tiltak for å bringe markedet i balanse.

- Svineproduksjon er en viktig del av husdyrholdet over hele landet. Dette må ligge til grunn ved innføring av ekstraordinære tiltak. Alle deler av landet bør bidra forholdsmessig, sier Bjørke.

 

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere