Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Ragna Kronstad.

I noen år har produksjonen av svinekjøtt i Norge vært noe større enn hva markedet har etterspurt. Det har ført til at svinebøndene har fått lav pris på sine råvarer og har måttet betale en høy omsetningsavgift.  I dag ble det kjent at Nortura anbefaler overfor Omsetningsrådet en ordning som gir kompensasjon til produsenter av smågris som slutter med gris.

- Norges Bondelag støtter initiativet og mener det er avgjørende å få kontroll på overskuddsituasjon på gris slik at økonomien i svineholdet kan bedres, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag.

Bransjen står samlet

Norsvin og Norges Bondelag har sammen hatt god dialog med Nortura om problemene i svinenæringa og om mulige løsninger. En samlet bransje mener det nå er nødvendig å benytte ekstraordinære tiltak for å bringe markedet i balanse.

- Svineproduksjon er en viktig del av husdyrholdet over hele landet. Dette må ligge til grunn ved innføring av ekstraordinære tiltak. Alle deler av landet bør bidra forholdsmessig, sier Bjørke.