Støtte til ny runde med Levende landskap

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag støtter produksjonen av Levende landskap II. Første runde fikk over to millioner seere.

Illustrasjonsfoto: Merete Støfring, Sogn og Fjordane Bondelag.Programserien Levende landskap ble sendt på NRK1 i april og mai 2012. Serien var på fem programmer som alle ble sendt søndag kveld, etter Dagsrevyen.

Episodene hadde titlene

 • Landet gror igjen,
 • Naturens eget arvesølv,
 • Leve med Ulver
 • Tørrfisk og verdensarv
 • Fruktbar jord

Programskaperne Nova Vision AS ønsker å produsere en oppfølger til serien, og på lik linje med økonomisk støtte til den føste serien, sier Bondelagsstyret ja til å støtte produksjonen av en ny serie med mulige temaer som

 • Bygningsvern og landskapspleie
 • Bonden som kulturbærer
 • Jordvern og skogsdrift
 • Landbruksdrift og matproduksjon,
 • Framtidig landbruk i ei urolig tid

Les også Kulturlandskapet i Norge - fem søndager

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere