Arbeiderpartiet har fremmet et eget representantforslag i Stortinget om å innføre Lov om god handleskikk og å utrede et forbud mot prisdiskriminering i dagligvarehandelen. Under høringen på Stortinget viste Bondelaget til at lite har skjedd siden regjeringa la lov om god handelsskikk i skuffen i 2015, selv om at forslaget har svært bred støtte.

- Siden 2015 har maktkonsentrasjonen hos dagligvarekjedene bare fortsatt å øke. Innføring av loven vil ikke løse alt, men være et steg i rett retning. Det er en lavthengende frukt, som vil ha en positiv effekt, sa Anne Thorine Brotke, nestleder i næringspolitisk avdeling i Bondelaget.

Hun viser til at loven har bred støtte, blant annet av NHO, LO, Forbrukerrådet, dagligvareleverandørene og landbruket. De fleste dagligvarekjedene godtar også forslaget.

Lovforslaget ble utredet av Dagligvarelovutvalget i 2013. Utvalget påpekte at det var høy konsentrasjon i verdikjeden for mat og økende innslag av vertikal integrasjon. Forholdet mellom kjeder og leverandører var ifølge ekspertutvalget preget av uklare kontrakter om ytelser, uklarhet om risikofordeling, og kontrakter utformet slik at ytelser kan justeres ensidig.

- Vedtas lov om god handelsskikk vil det blant annet kreve skriftlige avtaler om hvilke ytelser partene forpliktet seg til å levere, ansvar for svinn og kundereklamasjon, frister for varsling av delisting og beskyttelse mot kopiering, sier Brotke som avviser regjeringas påstand om at loven vil ha liten effekt.

Bondelaget mener loven også må regulere distribusjon av varer. I dag kontrollerer dagligvarekjedene all distribusjon, med unntak av TINE og Ringnes.

Les hele høringsinnspillet fra Norges Bondelag.