Stortingshøring om matmaktlov

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Stortinget

- Det er på høy tid å innføre lov om god handelsskikk, sa Norges Bondelag under en åpen høring om matmakt på Stortinget. Arbeiderpartiet har foreslått å innføre matmaktloven som regjeringa la i skuffen for tre år siden.

Arbeiderpartiet har fremmet et eget representantforslag i Stortinget om å innføre Lov om god handleskikk og å utrede et forbud mot prisdiskriminering i dagligvarehandelen. Under høringen på Stortinget viste Bondelaget til at lite har skjedd siden regjeringa la lov om god handelsskikk i skuffen i 2015, selv om at forslaget har svært bred støtte.

- Siden 2015 har maktkonsentrasjonen hos dagligvarekjedene bare fortsatt å øke. Innføring av loven vil ikke løse alt, men være et steg i rett retning. Det er en lavthengende frukt, som vil ha en positiv effekt, sa Anne Thorine Brotke, nestleder i næringspolitisk avdeling i Bondelaget.

Hun viser til at loven har bred støtte, blant annet av NHO, LO, Forbrukerrådet, dagligvareleverandørene og landbruket. De fleste dagligvarekjedene godtar også forslaget.

Lovforslaget ble utredet av Dagligvarelovutvalget i 2013. Utvalget påpekte at det var høy konsentrasjon i verdikjeden for mat og økende innslag av vertikal integrasjon. Forholdet mellom kjeder og leverandører var ifølge ekspertutvalget preget av uklare kontrakter om ytelser, uklarhet om risikofordeling, og kontrakter utformet slik at ytelser kan justeres ensidig.

- Vedtas lov om god handelsskikk vil det blant annet kreve skriftlige avtaler om hvilke ytelser partene forpliktet seg til å levere, ansvar for svinn og kundereklamasjon, frister for varsling av delisting og beskyttelse mot kopiering, sier Brotke som avviser regjeringas påstand om at loven vil ha liten effekt.

Bondelaget mener loven også må regulere distribusjon av varer. I dag kontrollerer dagligvarekjedene all distribusjon, med unntak av TINE og Ringnes.

Les hele høringsinnspillet fra Norges Bondelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere