Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. Foto: Ove Magne Ribsskog

- Jeg er fornøyd med at flertallet i næringskomiteen, Ap, Sp, KrF og Venstre, så tydelig understreker at det er Stortingets vedtatte mål om økt lønnsomhet i hele næringa som må ligge til grunn for statens framtidige tilbud i jordbruksforhandlingene, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

I innstillingen fra Næringskomiteen til proposisjonen om jordbruksoppgjøret 2014 har opposisjonen, KrF og Venstre samlet seg om flere merknader.

- Regjeringa må ta innover seg at den politikken de ønsker å føre ikke har flertall på Stortinget. Det var svært viktig for framtidige forhandlinger at Stortinget ikke aksepterte statens tilbud uten endringer. Oppgjøret er et steg i feil retning, men ble forbedret av KrF og Venstre, sier Bondelagets nye leder.

Enighet om økt matproduksjon

- Det er bra at en samlet næringskomité gjentar målet om å øke matproduksjonen i Norge, sier Bartnes.
Et flertall bestående av Ap, Sp, KrF og Venstre viser til at økt matproduksjon skal være med grunnlag i norske ressurser, og at dette må legges til grunn ved utformingen av landbrukspolitikken.
 – Dette understreket landbrukspolitisk talsperson fra Høyre, Ingunn Foss, på årsmøtet til Bondelaget, og Høyre har selv programfestet økt selvforsyningsgrad. Da burde regjeringspartiene slutte seg til det også her, sier Bondelagslederen.

Vil følge opp jordvern

Et flertall bestående av Ap, Sp, KrF og Venstre understreker behovet for økt oppmerksomhet om jordvern.

- Det er oppløftende at opposisjonspartiene deler vår bekymring for regjeringas høye omdisponering av dyrkamark i bynære områder, og vi forventer at arbeidet med regjeringas jordvernstrategi følges opp, sier Bartnes.

Må redegjøre for konsekvenser i 2015

- Vi legger merke til at regjeringa i jordbruksoppgjøret for 2015 må redegjøre for konsekvenser av den politikken som nå iverksettes. Utfordringen er at endringene som regjeringens politikk  fører til, både er vanskelige å måle på så kort sikt og er irreversible, mener Bartnes.
- Samtidig er det avgjørende at Stortinget får nødvendig informasjon om effekten av landbrukspolitikken som FrP og Høyre fører.

Ny stortingsmelding om landbruk og skogbruk

Regjeringa, KrF og Venstre foreslår en ny stortingsmelding om landbruket og skogbruksnæringen.
- Det er overraskande at regjeringspartiene, KrF og Venstre ønsker seg en ny melding, bare to år etter at gjeldende landbruksmelding ble lagt fram. Vi er usikre på hva denne meldingen kan tilføre norsk matproduksjon, men vil bruke denne anledningen til å skape oppmerksomhet og økt politisk forståelse for hvordan framtidas landbruk skal se ut, sier Bartnes.

Inntekt

- Det er gledelig at Ap nå fastslår tydelig at prosentvis inntektsvekst ikke er nok for at bønder skal få samme inntektsvekst som andre grupper. Det er positivt at Ap og Sp går inn for å redusere inntektsforskjellene til andre gjennom å videreføre utviklingen fra jordbruksoppgjøret 2013/2014, avslutter Lars Petter Bartnes.