Stortinget vil styrke jordvernet

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Næringskomiteén på Stortinget deler Bondelagets bekymring om stadig mindre matjord i Norge og utfordrer regjeringen på jordvernstrategi.

Stortingets næringskomité ba torsdag regjeringen om å fremme forslag om jordvernstrategi i Norge. Saken var til høring 11. februar, hvor mange aktører var representert, deriblant Norges Bondelag.

Komiteen viser til at det er stor vilje i befolkningen til et mer aktivt jordvern og at jordverndebatten ikke er et særnorsk fenomen. Europakommisjonen de siste årene har kommet med flere rapporter som understreker farene ved et svakt jordvern.

Marit Arnstand (Sp) leder næringskomiteen.

- Avgjørende med nasjonal styring

Komiteen påpeker at det ikke alltid bare er samfunnsinteresser som står opp mot hverandre i spørsmål om omdisponering. Det kan også være nasjonale interesser mot lokale interesser.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har i flere tilfeller støttet kommuner i nedbygging av matjord fordi kommunene ønsker det. Komiteen støtter ministeren i at beslutninger som har lokal interesse skal tilstrebes lokale prosesser

Likevel mener komiteen at i saker der nasjonale fellesskapsinteresser står i strid med lokale interesser, bør nasjonale retningslinjer vurderes.

- Ambisiøse, nasjonalt fastsatte mål innebærer et behov for sterkere nasjonal styring og bedre nasjonale retningslinjer for å sikre et sterkere jordvern, skriver de, i tillegg til at det kan være behov for sterkere og klarere virkemidler i lovverket.

- Oppgaven kan ikke overlates til kommunene

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, mener at komiteen har tatt et viktig steg for å styrke jordvernet.

- Det er viktig at Stortinget fastslår at matjord er en viktig nasjonal ressurs som trenger særlig beskyttelse. Denne oppgaven kan ikke overlates til kommunene. Uttalelsen fra komiteen går i retning av at det kreves sterke nasjonal styring av dette, sier Skorge.

- Regjeringen sier i sin plattform at jordvernet skal veies opp mot samfunnets behov. Nå har komiteen slått fast at jordvern i seg selv er et samfunnsbehov og krever at regjeringen legger fram en jordvernstrategi for Stortinget.

Komiteen foreslår og påpeker blant annet:

* Sterkere og klarere virkemidler i lovverket
* I tilfeller hvord jordvernet må vike, kan utbygger sørge for finansiering av nydyrking.
* Siden det kreves et sted mellom to til fire dekar nydyrking per dekar matjord som bygges ned, er ikke nydyrking en løsning alene.
* Pålegg om at kommunene tar i bruk jordsmonnskartlegging i arealplanleggingen.
* Jordflytting, jorderstatningsfond, vernehjemmel i jordloven, og nye omdisponerings- og matjordmål er elementer som bør vurderes inn i en jordvernstrategi.
* De totale samfunnsøkonomiske kostnadene ved å bygge ned matjord vektlegges i sterkere grad.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere